Google

    A legalapvetőbb DOS-parancsok    
 
Az aktuális könyvtár nevének megjelenítése vagy könyvtárváltás.

CHDIR [/D] [meghajtó:][elérési út]
CHDIR [..]
CD [/D] [meghajtó:][elérési út]
CD [..]

A .. megadásával válthat a szülő könyvtárra.

Az aktuális könyvtár megjelenítéséhez használja a CD meghajtó: parancsot.
Az aktuális meghajtó és könyvtár megjelenítéséhez használja paraméter nélkül
a CD parancsot.

Ha nem csak az aktuális könyvtárat, hanem a meghajtót is
váltani szeretné, akkor használja a /D kapcsolót.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a CHDIR a következőképpen módosul:

Az aktuális könyvtár nevében a lemezen lévő könyvtár nevének megfelelően
állítja be a kis- és nagybetűket. Így tehát a CD C:\TEMP parancs az
aktuális könyvtárat C:\Temp-re állítja be, amennyiben azt így hívják
a lemezen.

A CHDIR parancs nem kezeli határolóként a szóközöket, így lehetséges
a CD paranccsal olyan alkönyvtárra váltani, amely neve szóközöket
tartalmaz, a nevet közrefogó idézőjelek megadása nélkül. Például:

cd \winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu

ugyanaz, mint:

cd "\winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu"

amit akkor kellene beírni, ha a bővítések tiltottak lennének.

CD/CHDIR

Megjeleníti az aktuális könyvtár nevét, vagy aktuális könyvtárat vált.
Egy vagy több fájl másolása másik helyre.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] forrás [/A | /B]
[+ forrás [/A | /B] [+ ...]] [cél [/A | /B]]

forrás A másolandó fájlt vagy fájlokat adja meg.
/A ASCII szöveges fájlt jelöl.
/B Bináris fájlt jelöl.
/D A célfájlt titkosítatlanul is létre lehet hozni.
cél Az új fájl(ok) nevét és könyvtárát adja meg.
/V Ellenőrzi, hogy a fájlok helyesen lettek-e másolva.
/N Rövid fájlnevet használ, amikor lehetséges nem 8+3 nevű fájl
másolásakor.
/Y Létező fájlok felülírása anélkül, hogy felhasználói
megerősítést kérne.
/-Y Megerősítést kérése a létező fájlok felülírása
előtt.
/Z A hálózati fájlokat újraindítható módban másolja.
/L Ha a forrás szimbolikus hivatkozás, a hivatkozást másolja
a célra a tényleges fájl helyett, melyre a hivatkozás mutat.

A /Y kapcsolót be lehet állítani a COPYCMD környezeti változóban.
Ezt a /-Y parancssori kapcsoló felülbírálhatja. Alapértelmezés szerint
rákérdez a felülírások előtt, ha nem kötegfájlból fut.

Fájlok összefűzéséhez adjon meg egyetlen fájlt célként, és több fájlt
forrásként (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alak
használatával).
COPY
Fájlokat másol egyik helyről a másikra.
Egy könyvtárban lévő fájlok és alkönyvtárak listájának megjelenítése.

DIR [meghajtó:][elérési_út][fájlnév] [/A[[:]attribútumok]] [/B] [/C] [/D] [/L] [
/N]
[/O[[:]rendezés]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]időmező]] [/W] [/X] [/4]

[meghajtó:][elérési_út][fájlnév]
A listázandó meghajtót, könyvtárat és/vagy fájlokat adja meg.

/A Az adott attribútummal rendelkező fájlokat jeleníti meg.
attribútumok D Könyvtárak R Írásvédett fájlok
H Rejtett fájlok A Archiválandó fájlok
S Rendszerfájlok I Nem tartalomindexelt fájlok
L Újraértelmezési pontok - Negálást jelentő előtag
/B Egyszerű formátum (nincs fejléc-információ és összegzés)
/C Ezres elválasztójel megjelenítése a fájlméretben. Ez az
alapértelmezett. Elválasztó letiltása: /-C.
/D Ugyanaz, mint a széles, de a fájlok oszlop szerint rendeződnek.
/L Kisbetűk használata.
/N Új hosszú lista, ahol a fájlnevek a jobb szélen vannak.
/O Fájlok rendezett listázása.
rendezés N Név szerint (abc) S Méret szerint(növekvő)
E Kiterjesztés szerint (abc) D Dátum szerint (régiektől)
G Könyvtárak először - Ellentétes sorrend előtagja
/P Képernyőnkénti információkiírás.
/Q A fájl tulajdonosának megjelenítése.
/R Fájl alternatív adatfolyamainak megjelenítése.
/S Fájlok megjelenítése adott könyvtárban és összes alkönyvtárában.
/T Megadja, az idő mely mezője legyen a rendezésre használva.
időmező C Létrehozás
A Utolsó hozzáférés
W Utolsó módosítás
/W Széles formátum használata.
/X Nem 8+3 alakú fájlnevekhez létrehozott rövid nevek megjelenítése.
A formátum olyan, mint a /N kapcsolóval megjelenített, csak a
hosszú név elé be van szúrva a rövid név. Ha nincs megadva rövid
név, szóközök jelennek meg helyette.
/4 Négy jegyből álló évszámok megjelenítése.

A kapcsolókat előre is be lehet állítani a DIRCMD környezeti változóval.
Az előre beáll. kapcs. felülírása: negálás - jellel (kötőjel). Pl: /-W.
DIR
Kilistázza egy könyvtárban található fájlok és alkönyvtárak adatait.
Egy vagy több fájlt töröl.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek

nevek Egy vagy több fájlból vagy könyvtárból álló listát ad meg.
Helyettesítő karaktereket lehet használni több fájl
törléséhez. Ha könyvtárat ad meg, az összes benne lévő fájl
törlődik.

/P Rákérdez minden egyes fájl törlése előtt.
/F Az írásvédett fájlok kényszerű törlése.
/S Megadott fájl törlése az összes alkönyvtárból.
/Q Csendes mód, ne kérdezzen rá a törlésre globális
helyettesítő karakter esetén.
/A Fájlok kiválasztása attribútumaik alapján.
attribútumok R Írásvédett fájlok S Rendszerfájlok
H Rejtett fájlok A Archiválandó fájlok
I Nem tartalomindexelt fájlok L Újraértelmezési pontok
- Negálást jelentő előtag

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a DEL és az ERASE parancs
a következőképpen módosul:

A /S kapcsoló megjelenítési értelme az ellentettjére fordul: csak
a törölt fájlokat jeleníti meg, nem pedig azokat, amelyek nem találhatók.
DEL/ERASE
Fájlokat töröl.
Súgóinformációk a Windows parancsaival kapcsolatban.

HELP [parancs]

parancs - az adott parancs súgóinformációinak megjelenítése.
HELP
Súgóinformációt ad a Windows parancsairól.
Könyvtár létrehozása

MKDIR [meghajtó:]elérési út
MD [meghajtó:]elérési út

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, az MKDIR parancs így módosul:

Az MKDIR parancs szükség esetén létrehozza az elérési úton a közbenső
könyvtárakat. Tegyük fel például, hogy az \a nem létezik. Ekkor:

mkdir \a\b\c\d

ugyanaz, mint:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

amit akkor kellene beírni, ha a bővítések tiltottak lennének.
MD/MKDIR
Könyvtárat hoz létre.
Fájlok áthelyezése, valamint fájlok és könyvtárak átnevezése.

Egy vagy több fájl áthelyezése:
MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]fájlnév[,...] cél

Könyvtár átnevezése:
MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 könyvtárnév2

[meghajtó:][elérési_út]fájlnév
Az áthelyezendő fájlok nevét adja meg
cél A fájlok új helyét adja meg. A cél tartalmazhat
meghajtóbetűjelet és kettőspontot, könyvtárnevet
vagy ezek kombinációját. Ha csak egy fájlt helyez
át, fájlnevet is megadhat a fájl új néven való
mentéséhez.
[meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1
Az átnevezendő könyvtár nevét adja meg.
könyvtárnév2 A könyvtár új nevét adja meg.

/Y Létező célfájl felülírására való rákérdezés
letiltása.
/-Y Létező célfájl felülírására való rákérdezés
engedélyezése.

A /Y kapcsoló benne lehet a COPYCMD környezeti változóban. Ezt felül lehet
írni parancssorban a /-Y kapcsolóval. Az alapértelmezett beállítás
rákérdezés felülírás előtt, hacsak a MOVE parancs kötegfájlból nincs
indítva.
MOVE
Fájlokat helyez át egyik könyvtárból a másikba.
Végrehajtható fájlokhoz állít be vagy jelenít meg keresési elérési
útvonalat.

PATH [[meghajtó:]elérési_út[;...][;%PATH%]
PATH ;

Írja be a PATH ; parancsot az összes keresési elérési út törléséhez, és
ahhoz, hogy a cmd.exe program csak az aktuális könyvtárban keressen.
A jelenlegi keresési elérési út megjelenítéséhez írja be a PATH parancsot
paraméterek nélkül.
Ha a %PATH% változót beleírja az új keresési elérési útba, a régi keresési
elérési út hozzá lesz fűzve az új beállításokhoz.
PATH
A futtatható fájlok keresési útjának megjelenítése/beállítása.
Könyvtár eltávolítása (törlése)

RMDIR [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út
RD [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út

/S A megadott könyvtáron kívül eltávolítja a benne lévő összes
alkönyvtárat és fájlt is. Könyvtárfa eltávolítására
használatos.

/Q Csendes mód; nincs kérdés, hogy a könyvtárfa eltávolítható-e.
RD/RMDIR
Egy könyvtár törlése.
Szövegfájl nyomtatása

PRINT [/D:eszköz] [[meghajtó:][elérési út]fájlnév[...]]

/D:eszköz A nyomtatóeszközt határozza meg.
PRINT
Egy szövegfájl kinyomtatása.
Fájl vagy fájlok átnevezése.

RENAME [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév.
REN [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév.

A célfájl számára nem adható meg új meghajtó vagy elérési út.
REN/RENAME
Fájlok átnevezése.
Fájlcsere

REPLACE [meghajtó1][1. elérési út]fájlnév [meghajtó2][2. elérési út] [/A]
[/P] [/R] [/W]
REPLACE [meghajtó1][1. elérési út]fájlnév [meghajtó2][2. elérési út] [/P]
[/R] [/S] [/W] [/U]

fájlnév A forrásfájl vagy -fájlok.
[2. elérési út] Azt a könyvtárat határozza meg, ahol a fájlokat
cserélni kell.
/A Új fájlokat ad a célkönyvtárhoz. Nem használható
a /S vagy a /U kapcsolóval.
/P Megerősítést kér fájlcsere vagy forrásfájl
hozzáadása előtt.
/R az írásvédett fájlok is cseréli a nem védett
fájlok mellett.
/S Cseréli a fájlokat a célkönyvtár minden
alkönyvtárában. Nem használható a /A
kapcsolóval.
/W Egy lemez behelyezésére vár, mielőtt elkezdené.
/U Csak azokat a fájlokat cseréli, amelyek régebbiek
a forrásfájloknál. Nem használható a /A kapcsolóval.
REPLACE
Fájlok felülírása.
Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]

/F Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
/A ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.
TREE
Grafikus formában kilistázza a megadott meghajtó vagy elérési út könyvtárszerkezetét.
Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév
TYPE
Megjeleníti egy szövegfájl tartalmát.
Fájlok és könyvtárfák másolása.

MEGJEGYZÉS: Az xcopy elavult, használja helyette a robocopy parancsot.

XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
[/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]...]

forrás A másolandó fájl(ok).
cél Az új fájl(ok) helye és/vagy neve.
/A Csak az archiválandó fájlok másolása, az attribútumok nem
módosulnak.
/M Csak az archiválandó fájlok másolása, az archiválási
attribútum kikapcsolásával.
/D:h-n-é A megadott napon vagy később módosult fájlok másolása.
nem ad meg dátumot, csak azon fájlok lesznek másolva,
amelyek forrásdátuma frissebb, mint a célfájl dátuma.
/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]...
Karakterláncokat tartalmazó fájlok listájának megadása. Ha
bármely karakterlánc egyezik a másolandó fájl abszolút elérési
elérési útjának bármely részével, a fájl ki lesz hagyva
a másolásból. Pl. az \obj\ vagy .obj karakterláncok
megadásakor az obj könyvtár alatti összes fájl, illetve minden
.obj kiterjesztéssel rendelkező fájl ki lesz hagyva a
másolási műveletből.
/P Rákérdezés minden egyes célfájl létrehozása előtt.
/S Az üres könyvtárak és alkönyvtárak másolásának kihagyása.
/E Az üres könyvtárak és alkönyvtárak is másolásra kerülnek.
Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására is alkalmas.

/V Minden új fájl méretének ellenőrzése.
/W Másolás előtt várakozás egy billentyű lenyomására.
/C A másolás folytatása hiba esetén is.
/I Ha a cél nem létezik, és több fájlt másol egyszerre,
a parancs úgy tekinti, hogy a cél könyvtár.
/Q Másolás közben nem jelennek meg a fájlnevek.
/F Másolás alatt a teljes forrás- és célfájlnevek megjelennek.
/L A másolható fájlok megjelenítése.
/G A titkosított fájlok olyan célhelyre is másolhatók, amely
nem támogatja a titkosítást.
/H A rejtett és rendszerfájlok másolása.
/R Írásvédett fájlok felülírása.
/T A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok másolása nélkül. Az
üres könyvtárak és alkönyvtárak nem lesznek másolva. A /T /E
kapcsolókkal befoglalhatók az üres könyvtárak és alkönyvtárak is.

/U Csak a célhelyen már létező fájlok másolása.
/K Attrib. is. Az xcopy alapértékre állítja az írásvédelmet.
/N Másolás a generált rövid nevekkel.
/O A fájltulajdonosi és ACL információk másolása.
/X A fájlnaplózási beállítások másolása (az /O kapcsolóval).
/Y Létező célfájl felülírására való rákérdezés
kikapcsolása.
/-Y Létező célfájl felülírására való rákérdezés
engedélyezése.
/Z A hálózati fájlok másolása újraindítható üzemmódban.
/B A szimbolikus hivatkozás másolása a hivatkozás célja helyett.

A /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban előre be lehet állítani.
Ezt a parancssorban a /-Y kapcsolóval lehet felülbírálni.
XCOPY
Fájlokat és könyvtárszerkezeteket másol.
 


    Gyakran használt DOS-parancsok    
 
Képernyő törlése

CLS

CLS

Letörli a képernyot.
Dátum megjelenítése és beállítása

DATE [dátum]

A paraméter nélkül kiadott DATE parancs megjeleníti a jelenlegi dátumot és
bekér egy újat. Ha a dátumot nem módosítja, nyomja meg az ENTER billentyűt.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a DATE parancs támogatja
a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új dátum
kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a napi dátumot.
DATE
Beállítja/törli a rendszerdátumot.
Kilépés a CMD.EXE programból (parancsértelmező) vagy az aktuális kötegelt
parancsfájlból.

EXIT [/B] [kilépési_kód]

/B kilépés az aktuális kötegelt parancsfájlból a CMD.EXE
helyett. Ha kötegfájlon kívülről hajtja végre, kilép a
CMD.EXE parancsból.

kilépési_kód egy számszerű kódot ad meg. Ha a /B kapcsoló meg van adva,
az ERRORLEVEL változót erre a számra állítja be. Ha a
CMD.EXE programból lép ki, a folyamat kilépési kódját
erre állítja be.
EXIT
Kilép a CMD.EXE parancsértelmezo programból.
Egy képernyőnyi kimenet megjelenítése

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [meghajtó:][elérési út]fájlnév
parancsnév | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [fájlok]

fájlnév A megjelenítendő fájl.


parancsnév A parancs, amelynek az eredménye megjelenik.


/E A (MORE) parancs bővítéseinek engedélyezése.
/C Képernyő törlése az oldal megjelenítése előtt.
/P Lapdobáskarakterek értelmezése.
/S Az üres sorok összevonása egyetlen sorrá.
/Tn Tabulátorok átalakítása n szóközzé (alapértelmezés: 8).

A kapcsolókat meg lehet adni a MORE (nevű) környezeti változóban:


+n Az első fájl megjelenítésének elkezdése az n. sorban.

fájlok A megjelenítendő fájlok listája. A listában szereplő
fájlokat szóközökkel kell elválasztani.

Ha a bővítmények engedélyezettek, a következő parancsok
használhatók a -- Tovább -- parancssorban:

P n A következő n sor megjelenítése
S n A következő n sor kihagyása.
F A következő fájl megjelenítése.
Q Kilépés.
= Sorszám megjelenítése.
? Súgósor megjelenítése.
A következő oldal megjelenítése.
A következő sor megjelenítése.
MORE
Egyszerre egy képernyonyi szöveget jelenít meg.
A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

TIME [/T | idő]

A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépelje be a TIME
parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítja, nyomja meg az ENTER
billentyűt.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja
a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése
nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.
TIME
Megjeleníti/módosítja a rendszeridot.
 


    BATCH-programozáshoz használt DOS-parancsok    
 
A bővített CTRL+C ellenőrzés ki- és bekapcsolása DOS rendszereken

Ez a DOS rendszerekkel való kompatibilitás miatt van itt. Nincs hatása
Windows XP alatt.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, és Windows a platform,
a BREAK parancs hibakeresővel való futtatáskor egy fixen kódolt töréspontba
fog lépni.

BREAK

Be/kikapcsolja a CTRL+C billentyű figyelését.
Kötegfájl hívása másik kötegfájlból

CALL [meghajtó:][elérési út]fájlnév [kötegfájl-paraméterek]

kötegfájl-paraméterek A kötegfájlnak átadott
parancssori paraméterek.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a CALL parancs a
következőképpen változik:

A CALL parancs most elfogad címkéket is a CALL parancs céljaként. A
szintaxis:
CALL :címke paraméterek

Új kötegfájlkontextus jön létre a megadott paraméterekkel, és a vezérlés
átkerül a megadott címke utáni állításra. Kétszer kell kilépni a kötegfájl
végének kétszeri elérésével. Az első alkalommal, a vezérlés visszakerül a
CALL parancs utáni állításra. A második alkalommal lesz vége a
kötegfájlnak. Írja be a GOTO /? Parancsot a GOTO :EOF parancs leírásáért,
amely egy kötegfájlból való visszatérést tesz lehetővé.

Továbbá a kötegfájlparaméter-hivatkozások (%0, %1 stb.) a
következőképpen módosultak:
%* kötegfájlban az összes paraméterre hivatkozik (pl. %1 %2 %3
%4 %5 ...)

A kötegfájl-paraméterek helyettesítése (%n) kibővült. A következő
választható szintaxist használhatja:

%~1 - behelyettesítése a %1 paraméter idézőjelek (\") nélkül
%~f1 - behelyettesítése a %1 teljesen minősített elérési
útja
%~d1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele
%~p1 - behelyettesítése a %1 elérési útja
%~n1 - behelyettesítése a %1 fájlneve
%~x1 - behelyettesítése a %1 fájlkiterjesztése
%~s1 - csak rövid fájlneveket tartalmazó elérési út
%~a1 - behelyettesítése a %1 fájlattribútumai
%~t1 - behelyettesítése a %1 dátuma/ideje
%~z1 - behelyettesítése a %1 fájlmérete
%~$PATH:1 - A PATH környezeti változóban lévő könyvtárak
keresése, és %1 behelyettesítése az első
megtalált teljesen minősített elérési úttá.
Ha a környezeti változó neve nincs definiálva,
vagy a fájl nem található a keresés során,
a behelyettesítés üres karakterlánc lesz.

A módosítókat összetett eredmények érdekében csoportosítani is lehet:

%~dp1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele és elérési
útja
%~nx1 - behelyettesítése a %1 fájlneve és kiterjesztése
%~dp$PATH:1 - %1 a PATH környezeti változóban felsorolt
könyvtárak közötti keresése, és az első megtalált
meghajtóbetűjelévé és elérési útjává való
behelyettesítése.
%~ftza1 - behelyettesítése a %1 egy DIR parancs kimenetéhez
hasonló formája.

A fenti példákban a %1 és PATH változók más érvényes értékekkel
helyettesíthetők. A %~ szintaxist érvényes paraméterszám zár le.
A %~ módosítókat nem szabad használni a %* módosítóval együtt.
CALL
Parancsfájlból meghív egy másik parancsfájlt.
Két fájl vagy fájlcsoport tartalmának összehasonlítása

COMP [1.név] [2.név] [/D] [/A] [/L] [/N=szám] [/C] [/OFF[LINE]]

1. fájl Az összehasonlítandó első fájl(csoport) helye és neve.
2. fájl A második fájl(csoport) helye és neve.
/D A különbségeket tizedes formátumban jeleníti meg.
Ez az alapértelmezett beállítás.
/A A különbségeket ASCII karakterekkel jeleníti meg.
/L A különbségek sorszámait jeleníti meg.
/N=szám A fájlnak csak a megadott számú kezdősorát hasonlítja össze.
/C Összehasonlításkor nem különbözteti meg a nagy- és kisbetűket.
/OFF[LINE] Ne hagyja ki az offline attribútumú fájlokat.

Fájlcsoportok összehasonlításához használjon helyettesítő karaktereket.
COMP
Összehasonlítja két fájl vagy fájlcsoport tartalmát.
Üzenetek megjelenítése és a parancsmegjelenítés (echo) be- vagy kikapcsolása

ECHO [ON | OFF]
ECHO [üzenet]

A beállítások megjelenítéséhez írja be az ECHO parancsot paraméter nélkül.
ECHO
Üzeneteket jelenít meg, vagy ki/bekapcsolja a parancsok visszhangját.
Karakterlánc keresése fájlban vagy fájlokban

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] \"karakterlánc\"
[[meghajtó:][elérési út]fájlnév[ ...]]

/V A karakterláncot NEM tartalmazó sorok megjelenítése.
/C A tartalmazó soroknak csak a számát jeleníti meg.
/N A megjelenített sorokat sorszámmal együtt jeleníti meg.
/I Kereséskor nem különbözteti meg a kis- és a nagybetűket.
/OFF[LINE] Ne hagyja ki az offline állapotú fájlokat.
\"karakterlánc\" A keresendő szöveg megadása.
[meghajtó:][elérési út]fájlnév
A keresendő fájl vagy fájlok.

Ha nincs megadva elérési út, a FIND a parancssorba beírt szöveget
vagy másik parancstól átirányított szöveget keres.
FIND
Szöveges karakterláncot keres a megadott fájlokban.
Karakterlánc keresése fájlokban.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P]
[/F:fájl] [/C:karakterlánc] [/G:fájl] [/D:könyvtárlista]
[/A:színattribútumok] [/OFF[LINE]] [karakterláncok]
[[meghajtó:][elérési_út]fájlnév[ ...]]

/B Minta keresése a sor elején.
/E Minta keresése a sor végén.
/L A keresési karakterláncok használata literálisan.
/R A keresési karakterláncok használata kifejezésként.
/S Egyező fájlok keresése az aktuális könyvtárban és annak minden
alkönyvtárában.
/I Nem kis- és nagybetűérzékeny keresés.
/X A tökéletesen egyező sorok kiírása.
/V A nem egyező sorok kiírása.
/N A sor számának kiírása az egyező sorok elé.
/M Egyezés esetén csak a fájlnév kiírása.
/O A karaktereltolás kiírása minden egyes egyező sor előtt.
/P A nem nyomtatható karaktereket tartalmazó fájlok kihagyása.
/OFF[LINE]
Keresés a kapcsolat nélküli fájlokban is.
/A:attr Színattribútumok megadása két hexa számjeggyel. Lásd: \"color /?\"
/F:fájl Fájllista beolvasása a megadott fájlból (/ jelentése: konzol).
/C:karakterlánc
Megadott karakterlánc használata literális keresési
karakterláncként.
/G:fájl A keresési karakterlánc megszerzése a megadott fájlból
(/ jelentése: konzol).
/D:könyvtár
Pontosvesszővel elválasztott könyvtárlista keresése
karakterláncok
keresendő szöveg.
[meghajtó:][elérési_út]fájlnév
A keresendő fájl(ok).
Ha a paramétert nem előzi meg a /C kapcsoló, szóközökkel válassza el a
keresési karakterláncokat. Pl. a \'FINDSTR \"Szia Öcsi\" x.y\' parancs az x.y
fájlban keresi a \"Szia\" vagy az \"Öcsi\" szavakat.
A \'FINDSTR /C:\"Szia Öcsi\" x.y\' a \"Szia Öcsi\" karakterláncot keresi az x.y
fájlban.

Szabványos kifejezések jegyzéke:
. Helyettesítő karakter: bármely karakter
* Ismétlés: az előző karakter vagy osztály nulla vagy több
előfordulása
^ Sorbeli pozíció: sor eleje
$ Sorbeli pozíció: sor vége
[osztály] Karakterosztály: bármely karakter a készletben
[^osztály] Inverz osztály: bármely karakter, amely nincs a készletben
[x-y] Tartomány: bármely karakter a megadott tartományban
\x Escape: Az x metakarakter literális használata
\
xyz\> Szóbeli pozíció: szó vége

A FINDSTR szabványos kifejezéseivel kapcsolatos teljes dokumentációt az
online parancsjegyzékben találja.
FINDSTR
Karakterláncot keres a megadott fájlokban.
Megadott parancs futtatása egy fájlhalmaz minden egyes elemére

FOR %változó IN (halmaz) DO parancs [paraméterek]

%változó Egybetűs helyettesíthető paraméter.
(halmaz) Egy vagy több fájlból áll, helyettesítő karakterek
használhatók.
parancs A minden egyes fájlra végrehajtandó parancs.
paraméterek A megadott parancs paraméterei, illetve kapcsolói.

Ha a FOR parancsot kötegfájlban szeretné használni, %%változó helyett
%változó írandó. A változónévben a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak, így %i nem egyezik ,meg %I-vel.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a FOR parancs következő további
formái is támogatottak:

FOR /D %változó IN (készlet) DO parancs [parancs_paraméterei]

Ha a készlet helyettesítő karaktereket tartalmaz, könyvtárnevekre
vonatkozik, nem pedig fájlokra.

FOR /R [[meghajtó:]elérési_út] %változó IN (készlet) DO parancs
[parancs_paraméterei]

Végigmegy a [meghajtó:]elérési_út helyen kezdődő könyvtárstruktúrán,
és végrehajtja a FOR utasítást a fa összes alkönyvtárában. Ha nem
ad meg könyvtárat a /R kapcsoló után, az aktuális könyvtár lesz az
alapértelmezett. A pont megadásával csak felsorolja a
könyvtárfát.

FOR /L %változó IN (kezdet,lépés,vég) DO parancs [parancs_paraméterei]

A készlet egy számsorozat kezdettől végig, lépésenként.
Az (1,1,5) a következő számsort eredményezné: 1 2 3 4 5, és a (5,-1,1)
pedig a következőt: (5 4 3 2 1)

FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (fájlkészlet) DO parancs
[parancs_paraméterei]
FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (\"karakterlánc\") DO parancs
[parancs_paraméterei]
FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (\'parancs\') DO parancs
[parancs_paraméterei]

vagy a usebackq lehetőséggel:

FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (fájlkészlet) DO parancs
[parancs_paraméterei]
FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (\"karakterlánc\") DO parancs
[parancs_paraméterei]
FOR /F [\"beállítások\"] %változó IN (`parancs`) DO parancs
[parancs_paraméterei] A fájlkészlet egy vagy több fájl neve. Minden fájl meg lesz nyitva és
fel lesz dolgozva mielőtt a következő fájlra kerülne a sor. A
feldolgozás a következőkből áll: a fájl beolvasása, önálló sorokra
való szétbontás, az egyes sorok felbontása nulla vagy több tokenre.
Ezután a FOR ciklus törzse lesz meghívva a talált tokenhez beállított
változó(k) értékével. Alapértelmezés szerint a /F kapcsoló az első
üres, elválasztott tokent adja át az összes fájl összes sorából.
Az üres sorok ki lesznek hagyva. Az alapértelmezett elemzési
beállításokat felülbírálhatja a \"beállítások\" paraméter segítségével.
Ez egy olyan karakterlánc idézőjelek között, amely egy vagy több
kulcsszót tartalmaz a különböző elemzési beállítások megadásához.
A kulcsszók a következők:

eol=c - a sorvégét jelző karakter megadása
(csak egy)
skip=n - a fájl elején kihagyandó sorok száma
delims=xxx - elválasztó készlet megadása. Ez lecseréli az
alapértelmezett készletet (szóköz és TAB)
tokens=x,y,m-n - annak megadása, hogy mely tokeneket kell
továbbadni a törzsnek végrehajtásra. Ez további
változók lefoglalását teszi szükségessé. A m-n
forma egy tartomány, amely az m.-től az n.-ig
lévő tokeneket jelenti. Ha a tokens= karakterlánc
utolsó karaktere csillag (*), további változó
lesz lefoglalva, és az utolsó token feldolgozása
után megkapja a maradék sort.
usebackq - az új szemantika használatát jelzi, amikor
a záró idézőjelek közé tett karakterlánc A fájlkészlet egy vagy több fájl neve. Minden fájl meg lesz nyitva és
fel lesz dolgozva mielőtt a következő fájlra kerülne a sor. A
feldolgozás a következőkből áll: a fájl beolvasása, önálló sorokra
való szétbontás, az egyes sorok felbontása nulla vagy több tokenre.
Ezután a FOR ciklus törzse lesz meghívva a talált tokenhez beállított
változó(k) értékével. Alapértelmezés szerint a /F kapcsoló az első
üres, elválasztott tokent adja át az összes fájl összes sorából.
Az üres sorok ki lesznek hagyva. Az alapértelmezett elemzési
beállításokat felülbírálhatja a \\"beállítások\\" paraméter segítségével.
Ez egy olyan karakterlánc idézőjelek között, amely egy vagy több
kulcsszót tartalmaz a különböző elemzési beállítások megadásához.
A kulcsszók a következők:

eol=c - a sorvégét jelző karakter megadása
(csak egy)
skip=n - a fájl elején kihagyandó sorok száma
delims=xxx - elválasztó készlet megadása. Ez lecseréli az
alapértelmezett készletet (szóköz és TAB)
tokens=x,y,m-n - annak megadása, hogy mely tokeneket kell
továbbadni a törzsnek végrehajtásra. Ez további
változók lefoglalását teszi szükségessé. A m-n
forma egy tartomány, amely az m.-től az n.-ig
lévő tokeneket jelenti. Ha a tokens= karakterlánc
utolsó karaktere csillag (*), további változó
lesz lefoglalva, és az utolsó token feldolgozása
után megkapja a maradék sort.
usebackq - az új szemantika használatát jelzi, amikor
a záró idézőjelek közé tett karakterlánc FOR /F \"eol=; tokens=2,3* delims=, \" %i in (sajátfájlom.txt) do
@echo %i %j %k

A fenti példa a sajátfájl.txt fájl minden sorát elemezné a
pontosvesszővel kezdődő sorok kihagyásával, minden sor 2. és 3.,
szóközzel vagy TAB-bal elválasztott jogkivonatát átadná a törzsnek.
Figyelje meg a FOR törzsének %i hivatkozását a 2. jogkivonat, a %j
hivatkozását a 3. jogkivonat és a %k hivatkozását a 3. jogkivonat után
lévő jogkivonatokra. Szóközöket tartalmazó fájlnevek esetén a fájlneveket
kettős idézőjelbe kell rakni.
Ha így szeretné használni a kettős idézőjeleket, a usebackq lehetőséget
is használnia kell, különben a kettős idézőjelek feldolgozandó
karakterláncként lesznek értelmezve.

A %i explicit van deklarálva a FOR állításban, a %j és a %k implicit
vannak deklarálva a tokens= lehetőséggel. Maximum 26 tokent adhat meg a
tokens= sor segítségével, de csak akkor, ha nem próbál meg a \'z\' vagy a
\'Z\' betűknél nagyobbat megadni.
Megjegyzés: A FOR változónevekben a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak, globálisak, és nem lehet egyszerre több, mint 52 aktív.

A FOR /F parancsot egy azonnali karakterlánc elemzésére is használhatja,
ha a zárójelek közti fájlnévkészletet egyszerű idézőjelek közé rakja,
Ekkor egy fájlból származó egyszerű sorként lesz feldolgozva.

Végül a FOR /F parancsot egy parancs kimenetének feldolgozására is
használhatja. Ezt a zárójelek közötti fájlnévkészlet ellentétes
idézőjelek közé rakásával teheti meg. Ekkor parancssorként lesz
tekintve, amely egy gyermek CMD.EXE részére lesz átadva, és a kimenete a
memóriában lesz rögzítve, és fájlként lesz feldolgozva. Ezért ez a
példa:

FOR /F \"usebackq delims==\" %i IN (`set`) DO @echo %i

a környezeti változók neveit sorolná fel az aktuális környezetben.

Továbbá a FOR változóhivatkozások helyettesítései is bővültek.
Most már a következő szintaxist is használhatja:

%~I - behelyettesítése a %I paraméter idézőjelek (\") nélkül
%~fI - behelyettesítése a %I teljesen minősített elérési útja
%~dI - behelyettesítése a %I meghajtóbetűjele
%~pI - behelyettesítése a %I elérési útja
%~nI - behelyettesítése a %I fájlneve
%~xI - behelyettesítése a %I fájlkiterjesztése
%~sI - csak rövid fájlneveket tartalmazó elérési út
%~aI - behelyettesítése a %I fájlattribútumai
%~tI - behelyettesítése a %I dátuma/ideje
%~zI - behelyettesítése a %I fájlmérete
%~$PATH:I - A PATH környezeti változóban lévő könyvtárak
keresése, és %I behelyettesítése az első megtalált
teljesen minősített elérési úttá. Ha a környezeti
változó neve nincs definiálva, vagy a fájl nem
található a keresés során, a behelyettesítés üres
karakterlánc lesz.

A módosítókat összetett eredmények érdekében csoportosítani is lehet:

%~dpI - behelyettesítése a %I meghajtóbetűjele és elérési útja
%~nxI - behelyettesítése a %I fájlneve és kiterjesztése
%~fsI - behelyettesítése a %I teljes elérési útja rövid nevekkel
%~dp$PATH:I - %I a PATH környezeti változóban felsorolt könyvtárak
közötti keresése, és az első megtalált
meghajtóbetűjelévé és elérési útjává való
behelyettesítése.
%~ftzaI - behelyettesítése a %I egy DIR parancs kimenetéhez
hasonló formája.

A fenti példákban a %I és PATH változók más érvényes értékekkel
helyettesíthetők. A %~ szintaxist érvényes FOR változónév zár le.
Nagybetűs változónevek választása (pl. %I) olvashatóbbá teszi a sort,
és elkerüli a kis- és a nagybetűket nem megkülönböztető módosítókkal
való keveredést.
FOR
A megadott parancsot a kijelölt fájlok mindegyikére végrehajtja.
A cmd.exe egy kötegfájl címkézett sorára való irányítása

GOTO címke

címke A kötegfájlban címkeként használt karakterlánc.

A címke a sorban önmagában áll, és kettősponttal kezdődik.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a GOTO parancs a
következőképpen módosul:

A GOTO parancs most az :EOF címkét is elfogadja, ami az aktuális kötegfájl
végére viszi át a vezérlést. Ez egyszerű módja egy kötegfájlból való
kilépésnek címkedefiniálás nélkül. Ez a lehetőség jól jön a CALL parancs
egyes bővítményeinek használatakor, leírásukért gépelje be a CALL /?
parancsot.
GOTO
A Windows parancsértelmezojét a parancsfájl egy címkével ellátott sorára viszi.
Feltételtől függő feldolgozás kötegelt programokban.

IF [NOT] ERRORLEVEL szám parancs
IF [NOT] karakterlánc1==karakterlánc2 parancs
IF [NOT] EXIST fájlnév parancs

NOT Megadja, hogy a Windows csak akkor hajtsa végre a
parancsot, ha a feltétel nem teljesül.

ERRORLEVEL szám Igaz értéket ad, ha a legutóbb futtatott program nagyobb
vagy egyenlő kilépési kódot adott vissza, mint a
megadott szám.

karakterlánc1==karakterlánc2
Igaz értéket ad, ha megadott karakterláncok egyeznek.

EXIST fájlnév Igaz értéket ad, ha a megadott fájlnév létezik.

parancs Azt a parancsot adja meg, amelyet a feltétel teljesülése
esetén végre kell hajtani. A parancsot követheti az ELSE
parancs, amely akkor hajtja végre az ELSE kulcsszó utáni
parancsot, ha a megadott feltétel nem teljesül.

Az ELSE kulcsszónak ugyanabban a sorban kell lennie, mint az IF után álló
parancsnak. Pl.:

IF EXIST fájlnév. (
del fájlnév.
) ELSE (
echo A fájl (fájlnév) hiányzik.
)

A következő NEM működne, mert a DEL parancsot új sorral kell lezárni:

IF EXIST fájlnév. DEL fájlnév. ELSE echo A fájl (fájlnév.) hiányzik

A következő sem működne, mert az ELSE parancsnak egy sorban kell lennie az
IF parancs végével:

IF EXIST fájlnév. DEL fájlnév.
ELSE ECHO A fájl (fájlnév.) hiányzik

A következő működne, ha mindent egy sorba szeretne írni:

IF EXIST fájlnév. (DEL fájlnév.) ELSE ECHO A fájl (fájlnév.) hiányzik

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, az IF parancs így módosul:

IF [/I] karakterlánc1 összehasonlító-kapcsoló karakterlánc2 parancs
IF CMDEXTVERSION szám parancs
IF DEFINED változó parancs

ahol az összehasonlító kapcsoló a következők egyike lehet:

EQU - egyenlő
NEQ - nem egyenlő
LSS - kisebb
LEQ - kisebb vagy egyenlő
GTR - nagyobb
GEQ - nagyobb vagy egyenlő
A /I kapcsoló azt jelenti, hogy a nagy- és kisbetűket a karakterlánc össze-
hasonlításakor megegyezőnek kell venni. Az /I kapcsoló használható az IF
karakterlánc1==karakterlánc2 alakja esetén is. Ezek az összehasonlítások
általánosak, és ha mind a karakterlánc1, mind a karakterlánc2 csak szá-
mokból áll, úgy a karakterláncok számokká konvertálódnak, és numerikus
összehasonlítás történik.

A CMDEXTVERSION feltétel ugyanúgy működik, mint az ERRORLEVEL, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a parancsbővítéssel társított belső verziószámmal
hasonlít össze. Az első verzió az 1. Ez a szám mindig eggyel nő,
valahányszor a parancsbővítésekben jelentős változás történik.
A CMDEXTVERSION feltétel soha nem igaz, ha a parancsbővítések
tiltottak.

A DEFINED feltétel ugyanúgy működik, mint az EXISTS, eltekintve attól,
hogy egy környezeti változó nevét használja, és igaz értéket ad vissza,
ha a környezeti változó definiálva van.

Az %ERRORLEVEL% behelyettesítése az ERRORLEVEL aktuális
értékét tartalmazó karakterlánc, ha még nincs ilyen nevű környezeti
változó. Ha van, annak az értékét kapja. Egy program futtatása után
a következő részlet mutatja be az ERRORLEVEL használatát:

goto answer%ERRORLEVEL%
:answer0
echo A program visszatérési kódja: 0
:answer1
echo A program visszatérési kódja: 1

Numerikus összehasonlítást is végezhet:

IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto ok

A %CMDCMDLINE% behelyettesíti az eredetileg a parancssornak
átadott CMD.EXE-t, mielőtt a CMD.EXE bármit is feldolgozhatna, ha nincs
még CMDCMDLINE nevű környezeti változó. Ha van, akkor annak az
értékét fogja megkapni.

%CMDEXTVERSION% a CMDEXTVERSION jelenlegi értékének
karakterláncos megjelenítésébe lesz behelyettesítve, ha még nincs
CMDEXTVERSION nevű környezeti változó. Ha van, akkor az értékét
fogja megkapni.
IF
Feltételes végrehajtást tesz lehetové a parancsfájlokban.
Kötegfájl feldolgozásának a felfüggesztése, és az \'A folytatáshoz nyomjon
meg egy billentyűt . . .\' üzenet megjelenítése
PAUSE
A parancsfájl végrehajtásának felfüggesztése és egy üzenet megjelenítése a képernyon.
Váltás a PUSHD parancs által eltárolt könyvtárra.

POPD


Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a POPD parancs törli a PUSHD parancs
által létrehozott ideiglenes meghajtóbetűjeleket, amikor a POPD
kiadásával kiveszi azt a könyvtárveremből.
POPD
Visszatérés a PUSHD paranccsal mentett könyvtárhoz. PUSHD.
Eltárolja az aktuális könyvtárat a POPD parancs számára, majd
a megadott könyvtárra vált.

PUSHD [elérési út | ..]

elérési út A leendő aktuális könyvtár.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PUSHD parancs a normál meghajtó-
betűjelen és elérési úton kívül elfogadja a hálózati elérési utakat is.
Ha hálózati elérési utat ad meg, akkor a PUSHD egy ideiglenes meghajtó-
betűjelet hoz létre, amely a megadott hálózati erőforrásra mutat,
és eme átmenetileg definiált meghajtóbetűjel használatával módosítja az
aktuális meghajtót és könyvtárat. Az ideiglenes meghajtóbetűjelek kiosz-
tása a Z: meghajtótól visszafelé történik, az első nem használt betűjelig.
PUSHD
Az aktuális könyvtár nevének mentése, majd váltás a paraméterként megadott könyvtárra.
Megjegyzések beírása kötegfájlba vagy a CONFIG.SYS fájlba

REM [megjegyzés]
REM
Megjegyzéseket tartalmazó sorok kulcsszava a parancsfájlokban és a CONFIG.SYS fájlban.
Kötegfájl lokális feldolgozási módjának kezdete. A SETLOCAL parancs
kiadása utáni környezeti módosítások a kötegfájlra vonatkozóan helyiek.
Az előző beállítások visszaállításához az ENDLOCAL parancsot kell kiadni.

SETLOCAL

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak a SETLOCAL a következőképpen
változik:

A SETLOCAL kötegfájlparancs most elfogad nem kötelezően
megadandó paramétereket is:
ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
A parancsfeldolgozó bővítményeinek engedélyezése vagy tiltása.
Részletek: CMD /?.
ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének
engedélyezése vagy tiltása. Részletek: SET /?.
Ezen módosítások a záró ENDLOCAL parancsig tartanak függetlenül a SETLOCAL
parancs előtti beállításoktól.

A SETLOCAL parancs az ERRORLEVEL értékét a megadottra állítja be. Nulla
lesz, ha két érvényes paraméter közül az egyiket megkapja, és egy lesz
minden más esetben. A következő technikával ellenőrizheti kötegfájlokban,
hogy rendelkezésre állnak-e a bővítések:

VERIFY OTHER 2>nul
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Nem lehet engedélyezni a bővítéseket.

Ez azért működik, mert a CMD.EXE és a SETLOCAL régi verziói nem állítják
be az ERRORLEVEL értékét. A VERIFY parancs rossz paraméterrel az
ERRORLEVEL-t nem nulla értékre állítja.
SETLOCAL
A környezeti változásokat lokális módban hajtja végre egy parancsfájlban.
Helyettesíthető paraméterek helyének eltolása kötegfájlban.

SHIFT [/n]

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SHIFT parancs támogatja a /n
kapcsolót, amely a parancsnak azt mondja, hogy tolja el a paramétereket az
n. paramétertől. \"n\" értéke nulla és nyolc között lehet. Pl.:

SHIFT /2

A fenti példa a %3 paramétert %2-vé tolja el, a %4 %3-má stb. és a %0
és a %1 paraméterek érintetlenek maradnak.
SHIFT
Eltolja a behelyettesítheto paraméterek pozícióját a parancsfájlban.
SORT [/R] [/+n] [/M kilobájtok] [/L területi_beállítás]
[/REC rekordok_bájtjai] [[meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1]
[/T [meghajtó2:][elérési_út2]] [/O [meghajtó3:][elérési_út3]fájlnév3]
/+n Az összehasonlítás első karakterét adja meg.
A /+3 azt jelentené, hogy az összehasonlítást
minden sorban a harmadik karakternél kell
kezdeni. Alapértelmezés szerint az
összehasonlítások minden sor első
karakterénél kezdődnek.
/L[OCALE] területi_beállítás
A rendszer alapértelmezett területi
beállításának felülbírálása a megadottal. A
\"\"C\"\" területi beállítás a leggyorsabb
rendező eljárás, és jelenleg ez az egyetlen.
A rendezés nem különbözteti meg a kis- és
nagybetűket.
/M[EMORY] kilobájtok A rendezéshez használatos memóriát adja meg,
kilobájtokban. A memória méretének legalább
160 kilobájtnak kell lennie. Ha a memóriaméret
adott, pontosan annyi lesz használva
rendezésre függetlenül a rendelkezésre álló
memória mennyiségétől.
A legjobb teljesítmény általában úgy érhető
el, ha nem ad meg memóriaméretet.
Alapértelmezés szerint egy menetben történik a
rendezés (nem jön létre ideiglenes fájl), ha
belefér a rendelkezésre álló memóriába.
Különben a rendezés két részben történik (az
részlegesen rendezett adatok ideiglenes
fájlban történő tárolásával) úgy, hogy a
rendezési és az összefésülési menetekre
használt memória megegyezik. Az
alapértelmezett memóriaméret 90%-a a
rendelkezésre álló memóriának, ha mind a ki-
és a bemenet fájl, és 45%-a a rendelkezésre
álló memóriának, ha nem.
/REC[ORD_MAXIMUM] karakterek
Az egy rekordban lévő karakterek maximális
számát adja meg (az alapértelmezett: 4096,
maximum: 65535).
/R[EVERSE] A rendezési sorrend megfordítása; azaz
Z -> A, majd 9 -> 0.
[meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1]
A rendezendő fájlt adja meg, a szabványos
bemenet rendezett. Ha nincs megadva, a
szabványos bemenet lesz rendezve. A bemeneti
fájl megadása általában gyorsabb, mint a fájl
szabványos bemenetként való átirányítása.
/T[EMPORARY] [meghajtó2:][elérési_út2]
Az átmeneti fájlt tároló könyvtár neve abban
az esetben, ha a rendezendő adatok nem
férnének el a memóriában. Az alapértelmezett a
rendszer ideiglenes könyvtára.
/O[UTPUT] [meghajtó3:][elérési_út3]fájlnév3
A rendezett adatokat tárolandó fájl. Ha nincs
megadva, a szabványos kimenetre lesz írva. A
kimeneti fájl megadása általában gyorsabb,
mint a fájl szabványos kimenetként való
átirányítása.
SORT
Sorba rendezi a bemenetként megadott adatokat.
Egy adott program vagy parancs futtatása külön ablakban.

START [\"cím\"] [/D elérési út] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
[/AFFINITY ] [/WAIT] [/B] [parancs/program]
[paraméterek]

\"cím\" Az ablak címsorában megjeleníteni kívánt cím.
elérési út Kezdőkönyvtár.
B Alkalmazás indítása új ablak létrehozása nélkül. Az alkalmazás
nem kezeli a ^C karaktert. Ha az alkalmazás nem engedélyezi a
^C karakter feldolgozását, a ^Break karakter használata az
egyetlen módja az alkalmazás megszakításának.
I Az aktuális környezet helyett az eredetileg a cmd.exe
programnak adott környezet lesz az új környezet.
MIN Indítás kisméretű ablakban.
MAX Indítás teljes méretű ablakban.
SEPARATE A 16 bites Windows-program indítása külön
memóriatartományban.
SHARED A 16 bites Windows-program indítása megosztott
memóriatartományban.
LOW Alkalmazás indítása az IDLE prioritásosztályban.
NORMAL Alkalmazás indítása a NORMAL prioritásosztályban.
HIGH Alkalmazás indítása a HIGH prioritásosztályban.
REALTIME Alkalmazás indítása a REALTIME prioritásosztályban.
ABOVENORMAL Alkalmazás indítása az ABOVENORMAL prioritásosztályban.
BELOWNORMAL Alkalmazás indítása a BELOWNORMAL prioritásosztályban.
AFFINITY Az alkalmazás futtatása a hexadecimális alakban megadott
processzoraffinitási maszkkal.
WAIT Alkalmazás indítása, és várakozás a parancs/program
bezárásáig.
Ha egy belső cmd-parancsról vagy kötegfájlról van szó, a
parancsfeldolgozó a cmd.exe /K kapcsolójával lesz futtatva.
Ez azt jelenti, hogy az ablak a parancs futtatása után is
nyitva marad.

Ha nem belső cmd-parancsról vagy kötegfájlról, akkor egy
programról van szó, amely ablakos alkalmazásként vagy
konzolalkalmazásként fog futni.

paraméterek A parancsnak/programnak átadott paraméterek.

MEGJEGYZÉS: A SEPERATE és SHARED kapcsolók nem támogatottak 64 bites
platformokon.
Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a külső parancsmeghívás a
parancssorból vagy a START parancs után a következőképpen változik:

A nem végrehajtható fájlokat a fájlkiterjesztésükhöz társított
alkalmazásokon keresztül lehet meghívni a fájl nevének parancsként
történő beírásával (pl. a WORD.DOC a .DOC fájlokkal társított
alkalmazást indítaná el). A társítások kötegfájlból történő
létrehozásával kapcsolatos információkat az ASSOC és az FTYE
parancsoknál találja.

32 bites GUI alkalmazás elindításakor a CMD.EXE nem vár az alkalmazás
befejezésére a parancssorhoz való visszatérés előtt. Ez az új
viselkedés nem történik meg kötegfájlból történő indításkor.

Olyan parancssor végrehajtásakor, amikor az első token a \"CMD \" karakterlánc
kiterjesztés vagy elérési út nélkül, a \"CMD\" le lesz cserélve a COMSPEC
változó értékére. Ez megakadályozza az aktuális könyvtárban lévő
CMD.EXE használatát.

Olyan parancssor végrehajtásakor, amely nem tartalmaz kiterjesztést, a
CMD.EXE a PATHEXT környezeti változót használja annak eldöntésére, hogy
milyen kiterjesztést milyen sorrendben használjon. A PATHEXT változó
alapértelmezett értékei:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Megjegyzés: A szintaxis ugyanaz, mint a PATH változóé: a különböző
elemeket pontosvesszők választják el.

Végrehajtható fájl keresésekor, ha nincs egyező kiterjesztésű fájl,
megnézi, hogy létezik-e megfelelő nevű könyvtár. Ha igen, a START
parancs elindítja az Intézőt azon az elérési úton. Parancssori
indításnál ez megegyezik a CD /D paranccsal.
START
A megadott parancsot vagy programot egy új ablakban hajtja végre.
Parancssorablak címkéjének beállítása.

TITLE [karakterlánc]

karakterlánc A parancssor ablak címkéje.
TITLE
Beállítja a CMD.EXE programot futtató ablak címkéjének szövegét.
A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.


VERIFY [ON | OFF]

A parancsbeállítás megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméter nélkül.
VERIFY
Be/kikapcsolja az írási muveletet követo ellenorzést.
 


    Ritkán használt DOS-parancsok    
 
Megjeleníti vagy módosítja a fájlkiterjesztés társításait

ASSOC [.kit[=[fájltípus]]]

.kit Az a fájlkiterjesztés, amellyel a fájltípust társítani kell.
fájltípus A fájlkiterjesztéssel társítani kívánt fájltípus.

A társítások megjelenítéséhez írja be az ASSOC parancsot paraméterek nélkül.
Ha az ASSOC parancsot egy fájlkiterjesztéssel hívja meg, úgy az az adott
fájlkiterjesztés fájltársítása jelenik meg. Ha a fájltípus számára nem ad
meg semmit, akkor a parancs törli a fájlkiterjesztés társítását.

ASSOC

A fájlkiterjesztések társításait jeleníti meg vagy módisítja.
Fájlattribútumok megjelenítése vagy módosítása.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[meghajtó:][elérési_út][fájlnév] [/S [/D] [/L]]

+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
R Írásvédett fájlattribútum.
A Archiválandó fájlattribútum.
S Rendszer fájlattribútum.
H Rejtett fájlattribútum.
I Nem indexelt fájl attribútum.
[meghajtó:][elérési_út][fájlnév]
A feldolgozandó fájlok.
/S Az egyező fájlok feldolgozása az aktuális könyvtárban és az összes
alkönyvtárban.
/D Könyvtárak feldolgozása is.
/L Művelet a szimbolikus hivatkozás attribútumaival,
nem a hivatkozás céljával
ATTRIB
Megjeleníti/megváltoztatja egy fájl attribútumait.
BCDEDIT - Rendszerindítási konfiguráció adattárolójának szerkesztője

A Bcdedit.exe parancssori eszköz a rendszerindítási konfiguráció
adattárolójának módosítására szolgál. A rendszerindítási konfiguráció
adattárolója a rendszerindítási konfiguráció paramétereit tárolja, és
szabályozza az operációs rendszer betöltésének módját. Korábban ezeket
a paramétereket a BIOS-alapú operációs rendszerekben a Boot.ini fájl tárolta,
az EFI-alapú operációs rendszerekben pedig a nemfelejtő RAM bejegyzései
tárolták. A Bcdedit.exe segítségével lehetőség nyílik bejegyzések
létrehozására, törlésére, módosítására és hozzáfűzésére a konfigurációs
adattárolóban.

A parancsokról és a beállításokról a bcdedit.exe /? parancs
kiadásával kaphat részletes tájékoztatást A /createstore parancsról például
a következő parancs kiadásával szerezhet részletes tájékoztatást:

bcdedit.exe /? /createstore

A súgófájl témaköreinek betűrendes listája a \"bcdedit /? TOPICS\" paranccsal
jeleníthető meg.

Az adattárolón műveleteket végrehajtó parancsok
===============================================
/createstore Új és üres rendszerindítási konfigurációs adattároló
létrehozása.
/export A rendszertároló tartalmának exportálása fájlba. Ez a fájl
később felhasználható a rendszertároló állapotának
visszaállítására.
/import A rendszertároló állapotának visszaállítása egy, az /export
paranccsal készített biztonsági másolat alapján.

Az adattároló bejegyzésein műveleteket végrehajtó parancsok
===========================================================
/copy Másolat készítése a tároló bejegyzéseiről.
/create Új bejegyzések létrehozása a tárolóban.
/delete Bejegyzések törlése a tárolóból.

Adja ki a bcdedit /? ID parancsot a parancsok által használt azonosítókra
vonatkozó információk megjelenítéséhez.

A bejegyzések beállításain műveleteket végrehajtó parancsok
===========================================================
/deletevalue Bejegyzések beállításainak törlése a tárolóból.
/set A tároló bejegyzései értékének beállítása.

Adja ki a bcdedit /? TYPES parancsot a parancsok által használt adattípusok
listájáért.
Adja ki a bcdedit /? FORMATS parancsot az érvényes adatformátumok listájáért.

A kimenetet vezérlő parancsok
=============================
/enum A tároló bejegyzéseinek listázása.
/v Parancssori kapcsoló, amely teljes egészükben megjeleníti
a bejegyzések azonosítóit, és nem a jól ismert azonosítók
nevét.
A /v önmagában való használatával teljes egészükben
megjeleníthetők az ACTIVE típus bejegyzésazonosítói.

A \"bcdedit\" önmagában való futtatása egyenértékű a \"bcdedit /enum ACTIVE\"
parancs kiadásával.

A Rendszertöltés-vezérlő parancsok
===========================================
/bootsequence A Rendszertöltés-vezérlő egyszeri rendszerindítási
sorozatának beállítása.
/default A Rendszertöltés-vezérlő által használt alapértelmezett
bejegyzés használata.
/displayorder Annak beállítása, hogy milyen sorrendben jeleníti meg a
Rendszertöltés-vezérlő a többszörös rendszerindítási menüt.
/timeout A Rendszertöltés-vezérlő időtúllépési értékének beállítása.
/toolsdisplayorder Annak beállítása, hogy milyen sorrendben jeleníti meg a
Rendszertöltés-vezérlő az eszközök menüjét.
A rendszerindítási alkalmazás Válságkezelési szolgáltatását vezérlő parancsok
=============================================================================
/bootems Egy rendszerindítási alkalmazás Válságkezelési
szolgáltatásának engedélyezése és letiltása.
/ems Egy operációsrendszer-bejegyzés Válságkezelési
szolgáltatásának engedélyezése és letiltása.
/emssettings A Válságkezelési szolgáltatás globális paramétereinek
beállítása.

A hibakeresést vezérlő parancs
==============================
/bootdebug Egy rendszerindítási alkalmazás rendszerindítás közbeni
hibakeresésének engedélyezése és letiltása.
/dbgsettings A globális hibakereső paramétereinek beállítása.
/debug Egy operációsrendszer-bejegyzés kernelhiba-keresésének
engedélyezése és letiltása.


C:\Users\Admin>A rendszerindító adatbázisban tárolt tulajdonságok beállítása
A megadott nevet (A) a rendszer nem ismeri fel belső vagy külső
parancsként, futtatható programként vagy kötegfájlként.
BCDEDIT
A rendszerindító adatbázisban tárolt tulajdonságok beállítása a rendszerindítás betöltésének vezérlése végett.
MEGJEGYZÉS: A Cacls elavult, használja helyette az Icacls parancsot.

Fájlok hozzáférési szabálygyűjteményeinek (ACL) megjelenítése

CACLS fájlnév [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G felh:eng]
[/R felh [...]] [/P felh:eng [...]] [/D felh [...]]
fájlnév Hozzáférési szabályainak megjelenítése.
/T Az aktuális könyvtárban és alkönyvtáraiban található
fájlok hozzáférési szabálygyűjteményeinek módosítása.
/L Műveletvégzés a szimbolikus hivatkozáson, nem a célon.
/M Könyvtárhoz csatlakoztatott kötetek ACL-jeinek módosítása.
/S A DACL SDDL karakterláncának megjelenítése.
/S:SDDL Az ACL-ek cseréje az SDDL karakterláncban megadottakra
(nem használható a következőkkel: /E, /G, /R, /P vagy /D).
/E ACL szerkesztése a csere helyett.
/C Folytatás hozzáférés-megtagadási hiba esetén.
/G felh:eng A megadott hozzáférési engedélyek kiosztása.
Az eng lehet: R Olvasás
W Írás
C Módosítás (írás)
F Teljes hozzáférés
/R felh Hozzáférési jog visszavonása (csak az /E-vel együtt érvényes).

/P felh:eng Hozzáférési jog felülírása.
Az eng lehet: N Nincs
R Olvasás
W Írás
C Módosítás (írás)
F Teljes hozzáférés
/D felh A megadott felhasználó hozzáférésének megtagadása.
Helyettesítő karakterek használhatók több fájl megadásához.
A parancsban egyszerre több felhasználó nevét is meg lehet adni.

Rövidítések:
CI - Tárolónkénti örökítés.
Az ACE könyvtáranként lesz örökítve.
OI - Objektumonkénti örökítés.
Az ACE fájlonként lesz örökítve.
IO - Csak örökítés.
Az ACE nem alkalmazandó az aktuális fájlra/könyvtárra.
ID - Örökölve.
Az ACE a szülő könyvtár ACL-jéből örökölve.
CACLS
Megjeleníti és módosítja a fájlok hozzáférési szabálygyujteményét (ACL).
Az aktív kódlapszám megjelenítése vagy beállítása

CHCP [nnn]

nnn A kódlap száma.

Az aktív kódlap megjelenítéséhez írja be paraméter nélkül a CHCP parancsot.
CHCP
Megjeleníti/beállítja az aktív kódlapot.
Megvizsgálja a lemezt és állapotjelentést készít.


CHKDSK [kötet[[elérési_út]fájlnév]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:méret]]
[/B]


Kötet A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén),
csatlakozási pontot vagy kötetnevet adja meg.
Fájlnév Csak FAT/FAT32 esetén: a töredezettségüket ellenőrizendő
fájlokat adja meg.
/F A lemezen talált hibák javítása.
/V Csak FAT/FAT32 esetében: A lemezen lévő összes fájl
teljes elérési útjának és nevének megadása
NTFS esetében: A létező tisztítási üzenetek
megjelenítése
/R Rossz szektorok keresése és az olvasható információk
visszanyerése (az /F kapcsolóval).
/L:méret Csak NTFS esetében: A naplófájl méretének beállítása a
megadott értékre (kilobájtokban) Ha nincs méret megadva,
az aktuális méret megjelenítése.
/X A kötet kényszerű leválasztása, ha szükséges. A kötet
minden megnyitott leírója érvénytelen lesz (az /F
kapcsolóval).
/I Csak NTFS esetében: Az indexbejegyzések kevésbé tüzetes
ellenőrzése.
/C Csak NTFS esetében: A mappastruktúra ciklusai
ellenőrzésének kihagyása.
/B Csak NTFS esetében: A köteten található rossz
szektorcsoportok újbóli kiértékelése (az /R kapcsolóval)

A /I vagy a /C kapcsoló csökkenti a Chkdsk futtatásához szükséges időt
azáltal, hogy kihagyja a kötet bizonyos részeinek ellenőrzését.
CHKDSK
Ellenorzi a lemezt, és megjeleníti az ellenorzés eredményét.
Rendszertöltéskor történő lemezellenőrzés megjelenítése vagy módosítása.

CHKNTFS kötet[...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:idő]
CHKNTFS /X kötet [...]
CHKNTFS /C kötet [...]

kötet A meghajtóbetűjel (kettősponttal a végén), csatlakozási
pont, vagy kötetnév.
/D A gép visszaállítása az alapértelmezett viselkedésre; az
összes meghajtó ellenőrizve lesz rendszertöltéskor, és a
chkdsk fog futni a módosult köteteken.
/T:idő Az AUTOCHK indítási visszaszámlálójának módosítása a
megadott időre (másodpercben). Ha nem ad meg időt, a
jelenlegi beállítás megjelenítése.
/X Meghajtó kihagyása az alapértelmezett rendszertöltéskor
történő ellenőrzésből. A kihagyott meghajtók nem
akkumulálódnak a parancsbehívások közben.
/C A meghajtó ellenőrzésének ütemezése rendszertöltés
idejére; a chkdsk akkor fog futni, ha a meghajtó
változott.

Ha nem ad meg kapcsolókat, a CHKNTFS megjeleníti, hogy az adott meghajtó
módosult-e, ill, hogy ellenőrzésre van-e ütemezve a következő
rendszerindításkor.
CHKNTFS
Megjeleníti vagy módosítja a lemezek ellenorzését rendszertöltéskor.
A Windows XP parancsértelmező új példányának indítása

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] karakterlánc]

/C Végrehajtja a karakterlánc által megadott parancsot, majd bezárul.
/K Végrehajtja a karakterlánc által megadott parancsot, majd a képernyőn
marad.
/S A /C vagy /K kapcsoló után álló karakterlánc kezelését módosítja
(lásd alább).
/Q A visszhang (echo) kikapcsolása.
/D Az AutoRun parancsok kikapcsolása a beállításjegyzékből
(lásd alább).
/A Egy pipe-ba vagy fájlba irányított belső parancs kimenetének
kényszerítési ANSI formátumba.
/U Egy pipe-ba vagy fájlba irányított belső parancs kimenetének
kényszerítési Unicode formátumba.
/T:fg Az előtér és a háttér színeinek beállítása (lásd: COLOR /?).
/E:ON Parancsbővítések engedélyezése (lásd alább)
/E:OFF Parancsbővítések tiltása (lásd alább).
/F:ON A fájl- és könyvtárnevek kiegészítő karaktereinek engedélyezése (lásd
alább).
/F:OFF A fájl- és könyvtárnevek kiegészítő karaktereinek tiltása (lásd alább).
/V:ON A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének engedélyezése
a \"c\" karakter, mint elválasztó használatával. Pl. a /V:ON lehetővé
teszi a !var! behelyettesítését futási időben. A var szintaktika
futási időben helyettesíti be a változókat, ami egészen más, mint egy
FOR ciklusban.
/V:OFF A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének tiltása.

Megjegyzés: A \'&&&&\' karakterekkel elválasztott többszörös parancsok
elfogadhatóak, ha idézőjelek között vannak. Továbbá, kompatibilitási okok
miatt a /X ugyanaz, mint a /E:ON, /Y ugyanaz, mint a /E:OFF, és a /R ugyanaz,
mint a /C. Minden más kapcsoló figyelmen kívül lesz hagyva.

Ha a /C vagy a /K meg van adva, a parancssor kapcsoló utáni része
parancssorként lesz feldolgozva. Az idéző (\") karakterek feldolgozása a
következő lesz:
1. Ha az összes alábbi feltétel teljesül, a parancssori idéző karakterek
megmaradnak:

- nincs /S kapcsoló
- pontosan két idézőjel van
- nincs speciális karakter a két idézőjel között, ahol speciális
karakternek számítanak a következők: <>()@^|
- egy vagy több szóközkarakter van a két idézőjel között
- A két idézőjel közötti karakterlánc egy végrehajtható fájl neve

2. Egyébként a régi módszer megnézi, hogy az első karakter idézőjel-e,
és ha igen, az első karaktert és a második idézőjelet levágja, de az
idézőjel utáni karakterek megmaradnak.

Ha a /D kapcsoló NINCS megadva a parancssorban, amikor a CMD.EXE indul, a
következő REG_SZ/REG_EXPAND_SZ beállításváltozókat keresi, és, ha az
egyik vagy mindkét változó létezik, ezen változók lesznek először
végrehajtva.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

és/vagy

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

A parancsbővítések alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Egy adott
meghíváshoz letilthatja a bővítéseket a /E:OFF kapcsolóval. A CMD.EXE
összes meghívásához engedélyezheti vagy letilthatja a bővítéseket a
következő REG_DWORD értékek beállításával a beállításjegyzékben
a REGEDIT.EXE használatával:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

és/vagy

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

A fenti értékeket 0x1 vagy 0x0 értékre kell állítani. A
felhasználóspecifikus beállítások precedenciája nagyobb, mint a gép
beállításai. A parancssori kapcsolók precedenciája nagyobb, mint a
beállításjegyzékben lévő beállításoké.
CMD
Elindítja a Windows parancsértelmezo újabb példányát.
A konzolablak alapértelmezett előtér- és háttérszínének a beállítása

COLOR [attr]

attr Megadja a konzol színattribútumát.

A színattribútumot KÉT hexadecimális szám határozza meg: az első
a háttérre, míg a második az előtérre vonatkozik. Mindegyik szám
a következő értékek valamelyike lehet:

0 = Fekete 8 = Szürke
1 = Kék 9 = Világoskék
2 = Zöld A = Világoszöld
3 = Égszínkék B = Világos égszínkék
4 = Vörös C = Világosvörös
5 = Bíbor D = Világosbíbor
6 = Sárga E = Világossárga
7 = Fehér F = Fényes fehér

Ha nincs megadva argumentum, ez a parancs a színt a CMD.EXE indításakor
érvényes értékre állítja vissza. Ez az aktuális konzolablakból, a /T pa-
rancssorkapcsolóból, vagy a DefaultColor beállításazonosítóból
származik.

A COLOR parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja be, ha a COLOR
parancs megkísérli az előtérszínt a háttérszínnel azonos értékűre
állítani.

Példa: A \"COLOR fc\" fényes fehér alapon világosvöröset eredményez.
COLOR
A konzol alapértelmezett elo- és háttérszínét állítja be.
NTFS-partíciókon lévő fájlok tömörítésének megjelenítése és módosítása.

COMPACT [/C | /U] [/S[:könyvtár]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [fájlnév [...]]

/C Tömöríti a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg,
hogy az ezután hozzáadott fájlok tömörítésre kerülnek.
/U Kibontja a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg,
hogy az ezután hozzáadott fájlok nem kerülnek tömörítésre.
/S Végrehajtja a megadott műveletet az adott könyvtárban és az
összes alkönyvtárban lévő fájlokon. Az alapértelmezett \"könyvtár\"
az aktuális könyvtár.
/A Megjeleníti a rejtett és rendszer attribútummal rendelkező
fájlokat. Ezek a fájlok az alapértelmezés szerint kimaradnak.
/I Hibák előfordulása után is folytatja a megadott művelet
végrehajtását. Az alapértelmezés szerint a COMPACT leáll,
ha hiba lép fel.
/F A tömörítési műveletet végrehajtja minden megadott fájl esetén,
még akkor is, ha azok már tömörítettek. A már tömörített fájlok
az alapértelmezés szerint kimaradnak.
/Q Csak a legalapvetőbb információkról tesz jelentést.
fájlnév A tömörítendő fájlok és könyvtárak neve

Paraméterek nélkül a COMPACT az aktuális könyvtár és a benne lévő
fájlok tömörítési állapotát jeleníti meg. Használható több fájlnév és
az összes helyettesítő karakter is. A paraméterek közé szóközöket
kell helyezni.
COMPACT
Megjeleníti/beállítja az NTFS-partíciókon található fájlok tömörítési jellemzoit.
FAT-kötetek konvertálása NTFS rendszerűvé.

CONVERT kötet /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:fájlnév] [/NoSecurity] [/X]


kötet Meghajtóbetűjel (kettősponttal lezárva), csatlakoztatási
pont vagy kötetnév.
/FS:NTFS A kötet NTFS rendszerűvé konvertálása.
/V A parancs futtatása részletes üzemmódban.
/CvtArea:fájlnév
Az NTFS-rendszerfájlok helyőrzőjeként
szolgáló folytonos fájl a gyökérkönyvtárban.
/NoSecurity A konvertált fájlokhoz és könyvtárakhoz
mindenki hozzáférhet.
/X A kötet leválasztásának kényszerítése, ha szükséges.
A kötethez megnyitott összes leíró érvénytelen lesz.
CONVERT
FAT-köteteket NTFS-kötetekké konvertál. Az aktuális meghajtót nem lehet konvertálni.
Két hajlékonylemez tartalmának összehasonlítása

DISKCOMP [1. meghajtó: [2. meghajtó:]]
DISKCOMP
Összehasonlítja két mágneslemez tartalmát.
Hajlékonylemez tartalmának másolása másik hajlékonylemezre.

DISKCOPY [1. meghajtó: [2. meghajtó:]] [/V]

/V Megvizsgálja, hogy az adatok másolása hibátlan volt-e.

A két hajlékonylemez típusának meg kell egyeznie.
Az 1. és a 2. meghajtónak ugyanaz a meghajtó is megadható.
DISKCOPY
Egy hajlékonylemez teljes tartalmát átmásolja egy másikra.
A Microsoft DiskPart szintaxisa:
diskpart [/s ] [/?]

/s - DiskPart-parancsfájl használata.
/? - A súgó megjelenítése.
DISKPART
A lemezpartíciók tulajdonságait jeleníti meg és konfigurálja.
Parancssor szerkesztése, Windows XP parancsok visszahívása és makrók
létrehozása.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=méret] [/MACROS[:ALL | :exenév]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exenév] [/MACROFILE=filename]
[makrónév=[szöveg]]

/REINSTALL A Doskey új példányának telepítése.
/LISTSIZE=méret A parancsok előzménypufferének mérete.
/MACROS Az összes Doskey-makró megjelenítése.
/MACROS:ALL Az összes olyan végrehajtható fájlhoz tartozó makró
megjelenítése, amelynek van Doskey-makrója
/MACROS:exenév Az adott végrehajtható fájlhoz tartozó összes makró
megjelenítése.
/HISTORY A memóriában tárolt összes parancs megjelenítése.
/INSERT A begépelt új szöveg beszúrása a régi szövegbe.
/OVERSTRIKE A régi szöveg felülírása a begépelt új szöveggel.
/EXENAME=exenév A végrehajtható fájl.
/MACROFILE=fájlnév A telepítendő makrók fájlja.
makrónév A létrehozandó makró neve.
szöveg A rögzítendő parancsok.

A FEL és LE nyilak visszahívják a parancsokat; az ESC törli a parancssort;
az F7 megjeleníti az előző parancsokat; Az ALT+F7 törli az előző
parancsokat; az F8 keres az előző parancsok között; az F9 szám szerint
választ parancsot; az ALT+F10 törli a makródefiníciókat.

A következők speciális kódok a Doskey makródefinícióban:
$T Parancselválasztó. Több parancs megadását teszi lehetővé egy
makróban.
$1-$9 Kötegfájl-paraméterek. Megfelel a kötegfájlok %1-%9
kifejezéseinek.
$* A makró neve utáni szövegrésszel lesz helyettesítve a parancssorban.
DOSKEY
E program elindítása után szerkeszteni lehet a parancssort, visszahívni a korábbi Windows-parancsokat és makrókat lehet létrehozni.
DRIVERQUERY [/S rendszer [/U felhasználónév [/P [jelszó]]]]
[/FO formátum] [/NH] [/SI] [/V]
Leírás:
Lehetővé teszi, hogy egy rendszergazda a képernyőre kiírja a
telepített eszközök listáját.

Paraméterlista:
/S rendszer Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni
kell.

/U [tartomány\]felhasználó
Megadja azt a kontextust,
amely alatt a parancsot futtatni kell.

/P [jelszó] A jelszót adja meg az adott
kontextushoz.

/FO formátum A megjelenítendő kimenet típusát adja meg.
Érvényes értékek:
\"TABLE\", \"LIST\", \"CSV\"

/NH Megadja, hogy az oszlopfejlécet nem kell
megjeleníteni a képernyőkimeneten. Csak a
\"TABLE\" és \"CSV\" formátumokra vonatkozik.

/SI Információ az aláírt illesztőprogramokról.

/V Részletes kimenet megjelenítése. Érvénytelen
aláírt illesztőprogramok esetén.

/? Jelen súgóüzenet megjelenítése.

Példák:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-cím /U felhasználó /V
DRIVERQUERY /S rendszer /U tartomány\felhasználó /P jelszó /FO LIST
DRIVERQUERY
Az aktuális eszközillesztok állapotának és tulajdonságainak megjelenítése.
Kötegfájl lokális feldolgozási módjának vége. Az ENDLOCAL parancs kiadása
utáni környezeti módosítások a kötegfájlra vonatkozóan nem helyiek;
az előző beállítások a kötegfájl befejezésekor nem állnak vissza.

ENDLOCAL

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, az ENDLOCAL a következőképpen
változik:

Ha a megfelelő SETLOCAL engedélyezi vagy letiltja a parancsbővítéseket
az új ENABLEEXTENSIONS vagy DISABLEEXTENSIONS lehetőségekkel, az ENDLOCAL
után a parancsbővítések engedélyezett vagy letiltott állapota visszaáll
az adott SETLOCAL parancs végrehajtása előtti állapotra.
ENDLOCAL
A környezeti változásokat globális módban hajtja végre egy parancsfájlban.
Két fájl vagy fájlhalmaz összehasonlítása és a közöttük lévő különbségek
megjelenítése


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
[meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1 [meghajtó2:][elérési_út2]fájlnév2
FC /B [meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1 [meghajtó2:][elérési_út2]fájlnév2

/A A különbséghalmazoknak csak az első és az utolsó sorát
jeleníti meg.
/B Bináris összehasonlítás.
/C Nem tesz különbséget nagy- és kisbetűk között.
/L A fájlokat ASCII szövegként hasonlítja össze.
/LBn Az egymást követhető különbségek maximális számát a megadott
számú sorra állítja.
/N ASCII összehasonlításkor megjeleníti a sorszámot.
/OFF[LINE]
Keresés a kapcsolat nélküli fájlokban is.
/T Nem alakítja át a tabulátorokat szóközökké.
/U A fájlokat UNICODE szövegfájlokként hasonlítja össze.
/W Tömöríti az üres helyeket (tabulátorok és szóközök).
/nnnn Az egymást követő sorok számát határozza meg, amelyeknek egy
eltérés után meg kell egyezniük.
[meghajtó1:][elérési_út1][fájlnév1]
Az összehasonlítandó első fájlkészletet adja meg.
[meghajtó2:][elérési_út2][fájlnév2]
Az összehasonlítandó második fájlkészletet adja meg.
FC
Összehasonlít két fájlt vagy két fájlhalmazt, és megjeleníti a különbségeket.
Lemez formázása Windows rendszerhez.

FORMAT kötet [/FS:fájlrendszer] [/V:címke] [/Q] [/A:méret] [/C] [/X] [/P:ciklusok]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q] [/F:méret] [/P:ciklusok]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q] [/T:sávok /N:szektorok] [/P:ciklusok]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q] [/P:ciklusok]
FORMAT kötet [/Q]

kötet A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén),
csatlakozási pontot vagy kötetnevet adja meg.
/FS:fájlrendszer A fájlrendszer típusát adja meg. (FAT, FAT32, NTFS, vagy UDF).
/V:címke A kötetcímke neve.
/Q Gyorsformázást hajt végre. Ez a kapcsoló felülírja a /P kapcsolót.
/C csak NTFS: Az új köteten létrehozott fájlok alapértelmezés
szerint tömörítve lesznek.
/X A kötet kényszerű leválasztása, ha szükséges. A kötet
összes megnyitott leírója érvényét veszti.
/R:revision csak UDF: A formátum kényszerítése UDF-verzióra
(1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). Alapértelmezett verzió: 2.50.
/D csak UDF 2.50: Metaadatok megkettőzése.
/A:méret Felülbírálja az alapértelmezett szektorcsoport-
méretet. Általános használathoz az alapértelmezett értékek ajánlottak.
Az NTFS a következő értékeket támogatja: 512, 1024,
2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.
A FAT a következő értékeket támogatja: 512, 1024, 2048,
4096, 8192, 16K, 32K, 64K (128K, 256K az 512 bájtnál
nagyobb méretű szektorméretre.).
A FAT32 a következő értékeket támogatja: 512, 1024,
2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K, (128K, 256K az 512
bájtnál nagyobb méretű szektorméretre.).

A FAT és FAT32 fájlrendszerek a következő megkötéseket
teszik szükségessé a köteten lévő szektorcsoportokra nézve:

FAT: szektorcsoportok száma <= 65526
FAT32: 65526 < szektorcsoportok száma < 4177918

A formázás azonnal leáll, ha megállapítja, hogy a fenti
feltételeknek nem lehet eleget tenni a megadott
szektorcsoportmérettel.

NTFS-tömörítés nem lehetséges 4096 bájtnál nagyobb
szektorcsoportoknál.

/F:méret A formázandó hajlékonylemez méretét adja meg (1,44)
/T:sávok A lemezoldalankénti sávok száma.
/N:szektorok A sávonkénti szektorok száma.
/P:menetek száma A kötet minden szektorának nullázása ennyiszer. Ez a kapcsoló
a /Q kapcsoló esetén érvénytelen
FORMAT
Megformáz egy lemezt a Windows rendszerrel való használatra.
A(z) /? érvénytelen paraméter.
---- Támogatott parancsok ----

behavior A fájlrendszer viselkedésének szabályozása
dirty A kötet módosulásának kezelése
file Fájlspecifikus parancsok
fsinfo Fájlrendszer információja
hardlink Kódolt hivatkozások kezelése
objectid Objektumazonosító kezelése
quota Kvótakezelés
repair Önjavítás kezelése
reparsepoint Újraelemzési pontok kezelése
resource Tranzakciós erőforrás-kezelő kezelése
sparse Ritka fájl vezérlése
transaction Tranzakciókezelés
usn USN kezelése
volume Kötetkezelés
FSUTIL
A fájlrendszer tulajdonságainak megjelenítése és konfigurálása.
A fájlkiterjesztéshez társított fájltípusok megjelenítése vagy módosítása

FTYPE [fájltípus[=[megnyitó parancs]]]

fájltípus A vizsgálandó vagy módosítandó fájltípus.
megnyitó parancs Az ilyen típusú fájlok megnyitásához
használandó parancs.

A megnyitó paranccsal rendelkező jelenlegi fájltípusok megjelenítéséhez
írja be az FTYPE parancsot paraméterek nélkül. Ha az FTYPE parancsot csak
egy fájltípussal hívja meg, úgy az az adott fájltípus jelenlegi megnyitó
paran- csa jelenik meg. Ha nem ad meg megnyitó parancsot, akkor az FTYPE
parancs törli az adott fájltípus megnyitó parancsát. Megnyitó parancson
belül a %0 vagy %1 jelek helyére a cmd.exe az indítani kívánt fájlnevet
helyettesíti be. %* az összes paramétert jelenti, %2 az első paramétert,
%3 a máso- dikat, stb. A %~n n. paramétertől kezdődően az összes
fennmaradó paramé- tert jelenti, ahol n 2 és 9 közötti lehet.
Például:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

Így a következő módon hív meg egy Perl parancsfájlt:

script.pl 1 2 3

Ha el szeretné kerülni a kiterjesztések begépelését, tegye a következőt:


set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Ekkor a parancsfájl a következők szerint hívható meg:

script 1 2 3
FTYPE
A fájlkiterjesztés-társításokban szereplo fájltípusokat jeleníti meg vagy módosítja.
GPRESULT [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]] [/SCOPE hatókör]
[/USER célfelhasználó_neve] [/V | /Z]

Leírás:
Ez a parancssori eszköz megjeleníti az eredő házirendet (RSoP)
adatait a célfelhasználóra és -számítógépre vonatkozóan.

Paraméterlista:
/S rendszer Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni
kell.

/U [tartomány\]felhasználó
A felhasználói környezet, amelyben
a parancsot végre kell hajtani.

/P [jelszó] Ezzel adhatja meg az adott felhasználói
kontextushoz tartozó jelszót. Kihagyás
esetén rákérdez.

/SCOPE hatókör Ezzel adhatja meg, hogy a felhasználó
vagy a számítógép beállításai megjelenjenek-e.
Érvényes értékek: \"USER\", \"COMPUTER\".

/USER [tartomány\]felhasználó
Azon felhasználó neve, amelynek
eredőházirend-adatait meg kívánja jeleníteni.

/V A részletes információk megjelenítése.
A részletes információk a megadott, 1-es
prioritással rendelkező beállítások
adatait jelenítik meg.

/Z A nagy részletességű információk
megjelenítése. A nagy részletességű
információk az 1-es és annál nagyobb
prioritási számmal rendelkező megadott
beállítások adatait jelenítik meg, amelyekből
kiderül, hogy az adott beállítás több
helyen is szerepel-e. További információt
a Csoportházirend program súgójában talál.

/? Megjeleníti a súgót.

MEGJEGYZÉS: A GPRESULT paraméterek nélküli futtatásnál annak a számítógépnek
az aktuális felhasználójához tartozó eredő adatokat adja
vissza, amelyen futott.

Példák:
GPRESULT
GPRESULT /USER célfelhasználó_neve /V
GPRESULT /S rendszer /USER célfelhasználó_neve /SCOPE COMPUTER /Z
GPRESULT /S rendszer /U felhasználónév /P jelszó /Scope USER -v
GPRESULT
A felhasználó vagy számítógép csoportházirend-információit jeleníti meg.
Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.
GRAFTABL
Lehetové teszi, hogy a Windows grafikus üzemmódban megjelenítsen egy bovített karakterkészletet.
ICACLS név /save acl_fájl [/T] [/C] [/L]
A hozzáférési szabálygyűjtemények tárolása minden egyező név esetében
az acl_fájl paraméterben megadott fájlban a /restore kapcsolóhoz.

ICACLS könyvtár [/substitute régi_az új_az [...]] /restore:acl_fájl [/C] [/L]
A tárolt hozzáférési szabálygyűjtemények alkalmazása a könyvtár paraméterben

megadott könyvtárak fájljaira, illetve a régi_az paraméterben megadott
biztonsági azonosító helyettesítése az új_az paraméterben megadott
biztonsági azonosítóra.

ICACLS név /setowner felhasználó [/T] [/C] [/L]
A név paraméterben megadott névvel egyező nevek tulajdonosának módosítása.

ICACLS név /findsid biztonsági_azonosító [/T] [/C] [/L]
A biztonsági_azonosító paraméterben megadott értéket tartalmazó
szabálygyűjteménnyel rendelkező nevek megkeresése.

ICACLS név /verify [/T] [/C] [/L]
A nem kanonikus, illetve a hozzáférési szabályok számával nem azonos
hosszúságú szabálygyűjteménnyel rendelkező fájlok megkeresése.

ICACLS név /reset [/T] [/C] [/L]
A hozzáférési szabálygyűjtemények cseréje az alapértelmezett örökölt
hozzáférési szabálygyűjteményekre a név paraméterben megadott értékkel
egyező minden fájlban.

ICACLS név [/grant[:r] biztonsági_azonosító:engedély[...]]
[/deny biztonsági_azonosító:engedély [...]]
[/remove[:g|:d]] biztonsági_azonosító[...]] [/T] [/C] [/L]
[/setintegritylevel szint:házirend[...]]
/grant[:r] biztonsági_azonosító:engedély
A megadott felhasználói jogosultságok engedélyezése. Az :r kapcsoló
megadása esetén a jogosultságok minden korábban explicit módon
megadott jogosultságot felülírnak. A kapcsoló hiányában az engedély
paraméterben megadott jogosultságokkal bővül a korábban explicit
módon biztosított engedélyek együttese.

/deny biztonsági_azonosító:engedély
A megadott felhasználói hozzáférési jogok explicit megtagadása.
A parancs az engedély paraméterben megadott engedélyeket tartalmazó

explicit megtagadási szabállyal egészíti ki a szabálygyűjteményt,
illetve az ezen jogosultságokat explicit módon engedélyező
szabályokból törli a jogosultságok explicit engedélyezését.


/remove[:[g|d]] biztonsági_azonosító
A biztonsági_azonosító minden előfordulásának eltávolítása
a hozzáférési szabálygyűjteményből. A :g kapcsolóval a parancs
az azonosítónak engedélyezett összes jogosultságot eltávolítja.
A :d kapcsoló esetén a parancs az azonosítótól megvont
jogosultságokat távolítja el

/setintegritylevel [(CI)(OI)] szint
Az egyező fájlok szabálygyűjteményének kiegészítése egy sértetlenségi

hozzáférési szabállyal. A szint argumentum lehetséges értékei:
L[ow] (alacsony)
M[edium] (középszint)
H[igh] (magas)
A szint argumentum előtt megadhatók a sértetlenségi szabály öröklődési
kapcsolói, melyek csak a könyvtárakra fognak vonatkozni.
Megjegyzés:
A biztonsági azonosítók numerikus és felhasználóbarát nevükkel is
megadhatók. Előbbi esetén az azonosítóértéket egy * karakternek kell
megelőznie.

Kapcsolók

/T A műveletet név paraméterben megadott könyvtárakban minden egyező
fájlon és alkönyvtáron végre kell hajtani.

/C A művelet folytatása mindenféle fájlhiba esetén. A hibaüzenetek
ekkor is meg fognak jelenni.

/L A műveletet a szimbolikus hivatkozásokon, és nem azok általuk
hivatkozott fájlokon kell végrehajtani.

Az ICACLS megőrzi a hozzáférési szabályok kanonikus sorrendjét:
Explicit megtagadások
Explicit engedélyezések
Örökölt megtagadások
Örökölt engedélyezések
Az engedély argumentum egy jogosultságmaszk, amely két formában adható meg:
Egyszerű jogok felsorolásaként:
F - teljes hozzáférés
M - módosítási jogosultság
RX - olvasási és végrehajtási jogosultság
R - csak olvasási jogosultság
W - csak írási jogosultság
Az adott jogok vesszővel tagolt, zárójelekbe tett listájaként:
D - törlés
RC - vezérlőadatok olvasása
WDAC - DAC írása
WO - tulajdonos írása
S - szinkronizálás
AS - rendszerbiztonsági hozzáférés
MA - maximális
GR - általános olvasás
GW - általános írás
GE - általános végrehajtás
GA - minden általános jogosultság
RD - adatolvasás/könyvtárlistázás
WD - adatírás/fájl könyvtárba helyezése
AD - adathozzáfűzés/alkönyvtár-létrehozás
REA - kiterjesztett attribútumok olvasása
WEA - kiterjesztett attribútumok írása
X - végrehajtás/bejárás
DC - gyermek törlése
RA - attribútumok olvasása
WA - attribútumok írása
Az öröklési jogok mindkét esetben megadhatók a paraméter előtt, és
csak a könyvtárakra fognak vonatkozni:
(OI) - objektum öröklése
(CI) - tároló öröklése
(IO) - csak öröklés
(NP) - öröklés terjesztésének mellőzése
ICACLS
ACL-ek megjelenítése, módosítása, biztonsági mentése vagy visszaállítása fájlokhoz és könyvtárakhoz.
Lemez kötetcímkéjének létrehozása, módosítása vagy törlése

LABEL [meghajtó:][címke]
LABEL [/MP] [kötet] [címke]

meghajtó A meghajtó betűjelét adja meg.
címke A kötet címkéjét adja meg.
/MP Azt adja meg, hogy a kötetet csatlakozási pontként vagy
kötetnévként kell kezelni.
kötet A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási
pontot vagy a kötetnevet adja meg. Ha kötetnevet ad meg,
a /MP jelző szükségtelen.
LABEL
Létrehozza, megváltoztatja vagy törli egy lemezkötet címkéjét.
Szimbolikus hivatkozás létrehozása.

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Hivatkozás Cél

/D Mappára mutató szimbolikus hivatkozás létrehozása.
Alapértelmezésben fájlra mutató szimbolikus hivatkozás
jön létre.
/H Rögzített hivatkozás létrehozása szimbolikus hivatkozás
helyett.
/J Mappaelágazás létrehozása.
Hivatkozás Szimbolikus hivatkozás nevét adja meg.
Cél Az új hivatkozás által hivatkozott (relatív vagy
abszolút) elérési utat adja meg.
MKLINK
Szimbolikus és rögzített hivatkozások létrehozása.
Rendszereszközök beállítása

Soros port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

Eszközállapot: MODE [eszköz] [/STATUS]

Nyomtatás átirányítása: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Kódlap kijelölése: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Jelenlegi kódlap: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Parancssorablak mérete: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Billentyűismétlés értéke: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
MODE
Beállítja egy rendszereszköz paramétereit.
OPENFILES /parameter [argumentumok]

Leírás Lehetővé teszi, hogy egy rendszergazda felsorolja vagy leválassza egy
rendszeren a fájlokat és a mappákat.

Paraméterlista:
/Disconnect Egy vagy több megnyitott fájl leválasztása.

/Query Helyileg vagy megosztott mappákból
megnyitott fájlok megjelenítése.

/Local A helyileg megnyitott fájlok megjelenítésének be- ill.
kikapcsolása.

/? Jelen súgóüzenet megjelenítése.

Példák:
OPENFILES /Disconnect /?
OPENFILES /Query /?
OPENFILES /Local /?
OPENFILES
Adott fájlmegosztáson távoli felhasználók által megnyitott fájlok megjelenítése.
A cmd.exe promptját módosítja.

PROMPT [szöveg]

szöveg Új parancssori promptot ad meg.

A prompt normál karakterekből és az alábbi speciális jelekből állhat:

$A & (és-jel)
$B | (pipe)
$C ( (nyitó zárójel)
$D Aktuális dátum
$E Escape kód (27-es ASCII kód)
$F ) (záró zárójel)
$G > (nagyobb jel)
$H Backspace (az előző karakter törlése)
$L < (kisebb jel)
$N aktuális meghajtó
$P aktuális meghajtó és elérési út
$Q = (egyenlőségjel)
$S (szóköz)
$T aktuális idő
$V Windows verziószáma
$_ Kocsivissza és soremelés
$$ $ (dollárjel)

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PROMPT parancs támogatja
a következő kiegészítő formázó karaktereket:

$+ A PUSHD könyvtárverem mélységétől függően nulla vagy több
pluszjel (+), ahol minden egyes tárolt szinthez
egyetlen karakter tartozik.

$M Megjeleníti az aktuális meghajtóbetűjellel társított távoli
nevet, vagy ha az aktuális meghajtó nem egy hálózati meghajtó,
akkor egy üres karakterláncot.
PROMPT
A Windows parancssorának módosítása.
Olvasható információ helyreállítása rossz vagy sérült lemezről

RECOVER [meghajtó:][elérési út]fájlnév
A RECOVER parancs használata előtt nézze meg az online parancsdokumentációt
a Windows súgójában.
RECOVER
Az olvasható információk visszaállítása egy hibás vagy megsérült lemezrol.
A Cmd.exe környezeti változóinak megjelenítése, beállítása vagy eltávolítása

SET [változó=[karakterlánc]]

változó A környezeti változó neve.
karakterlánc A változóhoz hozzárendelendő karaktersorozat.

Az aktuális környezeti változók megjelenítéséhez paraméterek nélkül írja be.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SET parancs a
következőképpen módosul:

A SET parancs egy változónévvel kiadva (egyenlőségjel vagy érték nélkül)
az összes olyan változó értékét kiírja, amelyek előtagja megegyezik a
SET parancsban megadott névvel.
Például:

SET P

Ez a parancs az összes \'P\' betűvel kezdődő változó értékét kiírja.

A SET parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja, ha a változó neve nem
található az aktuális környezetben.

A SET parancs nem engedi, hogy egyenlőségjel legyen egy változó nevében.

Két új kapcsolója van a SET parancsnak:

SET /A kifejezés
SET /P változó=[promptkarakterlánc]

A /A kapcsoló azt adja meg, hogy az egyenlőségjel jobb oldalán
kiértékelendő numerikus kifejezés áll. A kifejezés kiértékelése
elég egyszerű, és a következő műveleteket támogatja csökkenő
precedenciasorrendben:

() - csoportosítás
! ~ - - egyváltozós operátorok
* / % - aritmetikai operátorok
+ - - aritmetikai operátorok
<< >> - logikai eltolás
& - bitenkénti AND
^ - bitenkénti XOR
| - bitenkénti OR
= *= /= %= += -= - hozzárendelés
&= ^= |= <<= >>=
, - kifejezés elválasztója
Logikai vagy modulus operátor használatakor a kifejezést idézőjelek közé
kell tenni. A kifejezésben lévő minden nem numerikus karakterlánc
környezeti változóként lesz kezelve, és az értékeik számokká lesznek
konvertálva a használat előtt. Ha egy környezeti változó neve adott,
de nincs definiálva az aktuális környezetben, nulla lesz használva.
Ez lehetővé teszi, hogy úgy végezzen aritmetikai műveleteket, hogy nem
kell előtte begépelni az összes % jelet az értékeik megszerzéséhez.
Ha a SET /A kötegfájlon kívülről, a parancssorból van kiadva, a kifejezés
végső értékét jeleníti meg. A társítás operátorhoz szükség van egy
környezeti paraméterre az operátortól balra. A numerikus értékek
decimálisan értendők, hacsak nem előzi meg 0x (hexadecimális) vagy
0 (oktális) számokhoz. Így a 0x12 = 18 = 022.
Megjegyzés: az oktális forma összekeverhető: 08 és 09 nem érvényes számok,
mert a 8 és a 9 nem érvényes oktális számjegyek.

A /P kapcsoló teszi lehetővé, hogy egy változó egy felhasználó által beírt
értéket vegyen fel. A beolvasás előtt a megadott promptkarakterláncot
jeleníti meg. A promptkarakterlánc lehet üres is.

A környezeti váltózók helyettesítését a következők szerint lehet bővíteni:

%PATH:str1=str2%

A fenti példa a PATH környezeti változó értékét módosítja úgy, hogy az
\"str1\" karakterlánc összes előfordulását \"str2\"-re cseréli. Az \"str2\" üres
karakterlánc is lehet, így hatásosan lehet törölni \"str1\" összes
előfordulását a bővített kimenetből. Az \"str1\" csillaggal is kezdődhet.
Ekkor a bővített kimenet az str1 maradék részének első előfordulásától
lévő karakterlánc lesz.

Bővítéshez alkarakterláncokat is megadhat.

%PATH:~10,5%
Ez a példa a PATH környezeti változó bővítésekor csak a 11. karaktertől
számított 5 karaktert használja. Ha nincs hossz megadva, az alapértelmezés a
változó maradék része. Ha bármely szám negatív, a használt szám a környezeti
változó hossza vagy a megadott hossz hozzá lesz adva a számhoz.

%PATH:~-10%

Ez a példa az utolsó 10 karaktert bontaná ki a PATH változóból.

%PATH:~0,-2%

Ez a példa az utolsó két karakter kivételével mindent kibontana a PATH
változóból.

Végül, a környezeti változók késleltetett behelyettesítésének támogatása lett
hozzáadva. Ez a támogatás mindig le van tiltva alapértelmezésként,
de engedélyezni vagy tiltani lehet a CMD.EXE /V parancssori kapcsolójával.
Lásd: CMD /?

A környezeti változók késleltetett behelyettesítése a jelenlegi
behelyettesítés korlátainak túlhaladására szolgál, amely egy sor
beolvasásakor történik, nem a végrehajtáskor. A következő példa
közvetlen változóbehelyettesítéssel mutatja be a problémát:

set VAR=kezdetben
if \"%VAR%\" == \"kezdetben\" (
set VAR=később;
if \"%VAR%\" == \"később\" @echo Ha ezt látja, akkor működik
)

Ez a példa soha nem jelenítené meg az üzenetet, mert a %VAR% MINDKÉT IF
állításban az első IF állítás olvasásakor helyettesítve lesz, mivel
logikailag tartalmazza az IF törzsét, amely egy összetett állítás.
Ekkor az összetett kifejezésben lévő IF a \"kezdetben\"-t hasonlítja
össze a \"később\"- el, amely sosem igaz. Ugyanígy a következő példa
sem az elvártnak megfelelően fog működni:

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i
echo %LIST%

Itt NEM jön létre a könyvtárban lévő fájlok listája, hanem a LIST változó,
az utolsó talált fájl nevét fogja tartalmazni. Ez ismét csak azért van,
mert a %LIST% a FOR állítás olvasásakor lesz behelyettesítve, és ekkor
a LIST változó üres. Így a végrehajtásra kerülő ciklus valójában a
következő:

for %i in (*) do set LIST= %i

Ez pedig csak az utolsó talált fájl nevét tárolja a LIST változóban.
A késleltetett környezeti változók behelyettesítése más karakter (csillag)
használatát teszi lehetővé, ha a környezeti változókat futási időben
szeretnénk behelyettesíteni. Ha a környezeti változók késleltetett
behelyettesítése engedélyezve van, a fenti példákat a következőképpen kell
megírni ahhoz, hogy az elvárásnak megfelelően működjenek:

set VAR=kezdetben
if \"%VAR%\" == \"később\" (
set VAR=after
if \"!VAR!\" == \"később\" @echo Ha ezt látja, akkor működik
)

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i
echo %LIST%

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, több bővíthető dinamikus
környezeti változó is van, de ezek nem jelennek meg a SET parancs által
megjelenített változók listájában. Ezen változóértékek dinamikusan kerülnek
kiértékelésre a változó minden egyes behelyettesítésekor. Ha a felhasználó
explicit definiál egy változót a következő nevek egyike alatt, az a
definíció felülbírálja az alább definiált dinamikus értéket:

%CD% - behelyettesítése az aktuális könyvtár karakterlánca.

%DATE% - behelyettesítése az aktuális dátum a DATE paranccsal megegyező
formátumban.

%TIME% - behelyettesítése az aktuális idő a TIME paranccsal megegyező
formátumban.

%RANDOM% - behelyettesítése egy véletlenszerű decimális szám 0 és 32767
között.

%ERRORLEVEL% - behelyettesítése az ERRORLEVEL aktuális értéke.

%CMDEXTVERSION% - behelyettesítése az aktuális parancsprocesszor
verziószáma.

%CMDCMDLINE% - behelyettesítése a parancsprocesszort behívó eredeti
parancssor.
SET
A Windows környezeti változóinak megjelenítés, értékük beállítása vagy azok törlése.
HIBA: Ismeretlen parancs.

LEÍRÁS:
Az SC olyan parancssori program, amely a szolgáltatásvezérlő
kezelőjével és a szolgáltatásokkal való kommunikációra használható.
SZINTAXIS:
sc [parancs] [szolgáltatás_neve]
apcsoló>...


A beállítás formátuma: \"\\Kiszolgálónév\"
A parancsokról további tájékoztatás kapható a következő
karakterek beírásával: \"sc [parancs]\"
Parancsok:
query-----------A szolgáltatások állapotinformációjának lekérdezése
vagy a szolgáltatástípusok állapotainak számbavétele.
queryex---------A szolgáltatások bővített állapotinformációjának
lekérdezése, vagy a szolgáltatástípusok
állapotainak számbavétele.
start-----------Szolgáltatás indítása.
pause-----------PAUSE vezérléskérés küldése a szolgáltatáshoz.
interrogate-----INTERROGATE vezérléskérés küldése a szolgáltatáshoz.
continue--------CONTINUE vezérléskérés küldése a szolgáltatáshoz.
stop------------STOP kérés küldése a szolgáltatáshoz.
config----------A szolgáltatások beállításainak módosítása (állandó).
description-----A szolgáltatások leírásának módosítása.
failure---------A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó
műveletek módosítása.
failureflag-----A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtott
műveletek jelzőjének módosítása.
sidtype---------A szolgáltatások SID típusának megváltoztatása.
privs-----------A szolgáltatások által igényelt jogosultságok
módosítása.
qc--------------A szolgáltatások konfigurációs adatainak lekérdezése.
qdescription----A szolgáltatások leírásának lekérdezése.
qfailure--------A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó
műveletek lekérdezése.
qfailureflag----A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó
műveletek jelzőjének lekérdezése.
qsidtype--------A szolgáltatás SID típusának lekérdezése.
qprivs----------A szolgáltatások által igényelt jogosultságok
lekérdezése.
delete----------A szolgáltatások törlése (a beállításjegyzékből).
create----------A szolgáltatások létrehozása (hozzáadása a
beállításjegyzékhez).
control---------Vezérlő küldése a szolgáltatáshoz.
sdshow----------A szolgáltatások biztonsági leírójának megjelenítése.
sdset-----------A szolgáltatások biztonsági leírójának beállítása.
showsid---------A szolgáltatás SID karakterláncának megjelenítése. Ez
egy önkényes névnek felel meg.
GetDisplayName--A szolgáltatások megjelenítési nevének lekérdezése.
GetKeyName------A szolgáltatásokhoz társított kulcsnevek lekérdezése.
EnumDepend------A szolgáltatások függőségeinek számbavétele.

Az alábbi parancsokhoz nem kell megadni szolgáltatásnevet:
sc
boot------------(ok | bad) Annak megadása, hogy a rendszer a
legutóbbi rendszerindítást mentse-e legutolsó helyes
indítási konfigurációként
Lock------------A szolgáltatás-adatbázis zárolása
QueryLock-------A szolgáltatásvezérlési adatbázis zárolására
vonatkozó állapotinformációk lekérdezése
PÉLDA:
sc start Saját_szolgáltatás
SC
Szolgáltatások (háttérfolyamatok) megjelenítése és konfigurálása.
SCHTASKS /paraméter [argumentumok]

Leírás:
Ütemezett feladatok létrehozása, törlése, lekérdezése, módosítása, indítása
és leállítása helyi vagy távoli rendszeren.

Paraméterlista:
-create Új ütemezett feladatot hoz létre.

-delete Törli az ütemezett feladatokat.

-query Megjeleníti az összes ütemezett feladatot.

-change Módosítja az ütemezett feladat tulajdonságait.

-run Azonnal futtatja az ütemezett feladatot.

-end Leállítja az éppen futó ütemezett feladatot.

/? Megjeleníti a súgóüzenetet.

Példák:
SCHTASKS
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?
SCHTASKS
Programokat vagy parancsokat megadott idopontban történo végrehajtásra jegyez elo.
Használat: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\számítógép][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c \"megjegyzés\"]]

Nincsenek argumentumok A súgó megjelenítése. Ez megegyezik a /?
begépelésével.
/? A súgó megjelenítése. Hatása megegyezik az argumentumok
nélkül megadott parancs beírásával.
/i A grafikus felhasználói felület (GUI) megjelenítése.
Ennek kell az első kapcsolónak lennie.
/l Kijelentkezés. Az /m és /d kapcsolókkal nem használható együtt.
/s A számítógép leállítása.
/r A számítógép leállítása és újraindítása.
/g A számítógép leállítása és újraindítása. A számítógép
újraindítása után indítson újra minden regisztrált alkalmazást.
/a A számítógép leállításának megszakítása.
Ez csak az időtúllépési időszakban használható.
/p A helyi számítógép kikapcsolása időtúllépés és
figyelmeztetés nélkül.
Ez a /d és /f kapcsolókkal használható.
/h A helyi számítógép hibernálása.
Ez az /f kapcsolóval használható.
/e A számítógép váratlan leállítását kiváltó ok dokumentálása.
/m \\számítógép A célszámítógép megadása.
/t xxx A leállítás előtti időtúllépési időszak beállítása xxx
másodpercre.
Az érvényes értéktartomány 0-600, az alapértelmezett érték
pedig 30.
A /t xxx kapcsoló feltételezi az /f kapcsoló használatát.
/c \"megjegyzés\" Az újraindítás vagy leállítás okának magyarázata.
Hossza legfeljebb 512 karakter lehet.
/f A futó alkalmazások kényszerített bezárása a felhasználók
előzetes figyelmeztetése nélkül.
Az /f beállítása a /t xxx kapcsolóval való együttes használatkor
automatikus.
/d [p|u:]xx:yy Az újraindítás vagy leállítás okának megadása.
A p azt jelöli, hogy az újraindítás vagy leállítás tervezett.
Az u azt jelzi, hogy az ok felhasználó által definiált.
ha sem p, sem u nincs megadva, akkor nem tervezett az újraindít
ás vagy a leállítás
Az xx az ok főszáma (256-nál kisebb pozitív egész szám).
Az yy az ok alszáma (65536-nál kisebb pozitív egész
szám).
SHUTDOWN
A számítógép megfelelo helyi vagy távoli leállítását teszi lehetové.
Elérési út társítása egy meghajtóbetűjellel

SUBST [1. meghajtó: [2. meghajtó:]elérési út]
SUBST 1. meghajtó: /D

1. meghajtó: A virtuális meghajtó neve
[2. meghajtó:]elérési út A fizikai meghajtó és elérési útja,
amelyet a virtuális meghajtóhoz rendelünk.
/D Töröl egy helyettesített (virtuális) meghajtót.

A virtuálismeghajtó-listához írja be a SUBST parancsot paraméterek nélkül.
SUBST
Hozzárendel egy lemezmeghajtó-nevet egy elérési úthoz.
SYSTEMINFO [/S rendszer [/U felhasználónév [/P [jelszó]]]] [/FO formátum]
[/NH]

Leírás:
Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógép operációs rendszerének
konfigurációs adatait jeleníti meg, a szervizcsomagok szintjeit is
beleértve.

Paraméterlista:
/S rendszer Az a távoli rendszer, amelyikhez
kapcsolódni kell.

/U [tartomány\]felhasználó
Az a felhasználókontextus, amely alatt
a parancsot végre kell hajtani.

/P [jelszó] A jelszó a megadott felhasználói
kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.

/FO formátum A formátum, amelyben a kimenet
megjelenik.
Érvényes értékek: \"TABLE\", \"LIST\", \"CSV\".

/NH Az \"Oszlopfejléc ne jelenjen meg \"
a kimenetben.
Csak \"TABLE\" és \"CSV\" formátumok esetén érvényes.

/? Ennek az üzenetnek a megjelenítése.

Példák:
SYSTEMINFO
SYSTEMINFO /?
SYSTEMINFO /S rendszer
SYSTEMINFO /S rendszer /U felhasználó
SYSTEMINFO /S rendszer /U tartomány\felhasználó /P jelszó /FO TABLE
SYSTEMINFO /S rendszer /FO LIST
SYSTEMINFO /S rendszer /FO CSV /NH
SYSTEMINFO
Gépspecifikus tulajdonságok és beállítások megjelenítése.
TASKLIST [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]
[/M [modul] | /SVC | /V] [/FI szűrő] [/FO formátum] [/NH]

Leírás:
Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógépen jelenleg futó
folyamatok listáját jeleníti meg.

Paraméterlista:
/S rendszer Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.

/U [tartomány\]felhasználó
Az a felhasználókontextus, amely alatt
a parancsot végre kell hajtani.

/P [jelszó] A jelszó a megadott felhasználói
kontextushoz. Kihagyás esetén rákérdez.

/M [modul] Felsorolja az összes, a megadott
exe/dll nevet használó folyamatot. Ha a modulnév
nincs megadva, minden betöltött modul megjelenik.

/SVC A folyamatokban lévő szolgáltatások
megjelenítése.

/V Részletes adatokat jelenít meg a feladatokkal
kapcsolatban.

/FI szűrő A szűrővel megadott feltételeknek
megfelelő feladatok listája.

/FO formátum A kimeneti formátum.
Érvényes értékek: \"TABLE\", \"LIST\", \"CSV\".

/NH Az \"Oszlopfejléc\" ne jelenjen meg
a kimenetben.
Csak \"TABLE\" és \"CSV\" formátumok esetén érvényes.

/? Ennek az üzenetnek a megjelenítése.
Szűrők:
Szűrőnév Érvényes operátorok Érvényes érték(ek)
----------- ------------------- --------------------------
STATUS eq, ne RUNNING |
NOT RESPONDING | UNKNOWN
IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
PID eq, ne, gt, lt, ge, le Folyamatazonosító
SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Munkamenet száma
SESSIONNAME eq, ne Munkamenet neve
CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le Érvényes processzoridő
óó:pp:mm formátumban.
óó - órák száma,
pp - perc, mm - másodperc
MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Memóriahasználat KB-ban
USERNAME eq, ne Felhasználónév
[tartomány\]felhasználónév
formátumban
SERVICES eq, ne Szolgáltatásnév
WINDOWTITLE eq, ne Ablakcím
MODULES eq, ne DLL neve

FIGYELEM: A \"WINDOWTITLE\" és a \"STATUS\" szűrők távoli számítógép
lekérdezése esetén nem támogatottak.

Példák:
TASKLIST
TASKLIST /M
TASKLIST /V /FO CSV
TASKLIST /SVC /FO LIST
TASKLIST /M wbem*
TASKLIST /S rendszer /FO LIST
TASKLIST /S rendszer /U tartomány\felhasználónév /FO CSV /NH
TASKLIST /S rendszer /U felhasználónév /P jelszó /FO TABLE /NH
TASKLIST /FI \"USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM\" /FI \"STATUS eq running\"
TASKLIST
Az összes aktuálisan futó feladat (és szolgáltatás) megjelenítése.
TASKKILL [/S rendszer [/U felhasználónév [/P jelszó]]]]
{ [/FI szűrő] [/PID folyamatazonosító | /IM folyamatnév] } [/T] [/F]

Leírás:
Ez az eszköz a feladatok folyamatazonosító (PID) vagy folyamatkép
alapján történő lezárására szolgál.

Paraméterlista:
/S rendszer Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.

/U [tartomány\]felhasználó
Az a felhasználókontextus, amely alatt
a parancsot végre kell hajtani.

/P [jelszó] A jelszó a megadott felhasználói kontextushoz.
Kihagyás esetén rákérdez.

/FI szűrő Szűrő alkalmazása adott feladatcsoportra.
Lehetővé teszi a \"*\" karakter használatát.
Példa: folyamatkép eq acme*

/PID folyamatazonosító A lezárandó folyamat azonosítójának megadása.
Az azonosító lekéréséhez használja a TaskList
eszközt.

/IM folyamatkép A leállítandó folyamat képének
megadása. A \'*\' helyettesítő karakter használható
az összes feladat vagy képnév megadására.

/T A megadott folyamat és összes, általa elindított
gyermekfolyamatának leállítása.

/F A folyamat(ok) lezárásának kényszerítése.

/? Ennek az üzenetnek a megjelenítése.
Szűrők:
Szűrőnév Érvényes operátorok Érvényes érték(ek)
----------- --------------- -------------------------
STATUS eq, ne RUNNING |
NOT RESPONDING | UNKNOWN
IMAGENAME eq, ne Folyamatnév
PID eq, ne, gt, lt, ge, le Folyamatazonosító
SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Munkamenetszám
CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le Érvényes idő óó:pp:mm
formátumban.
óó - órák,
pp - percek, mm - másodpercek
MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Memóriahasználat KB-ban.
USERNAME eq, ne Felhasználónév
[tartomány\]felhasználónév
formátumban
MODULES eq, ne DLL-név
SERVICES eq, ne Szolgáltatásnév
WINDOWTITLE eq, ne Ablaknév

MEGJEGYZÉS
----------
1) A \'*\' helyettesítő karakter csak akkor érvényes az /IM kapcsolóhoz,
ha szűrőt alkalmaz.
2) A távoli folyamatok lezárása mindig kényszerítve történik (/F).
3) A \"WINDOWTITLE\" és a \"STATUS\" szűrők távoli számítógép megadásakor
nem működnek.

Példák:
TASKKILL /IM notepad.exe
TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
TASKKILL /F /IM cmd.exe /T
TASKKILL /F /FI \"PID ge 1000\" /FI \"WINDOWTITLE ne untitle*\"
TASKKILL /F /FI \"USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM\" /IM notepad.exe
TASKKILL /S rendszer /U tartomány\felhasználónév /FI \"USERNAME ne
NT*\" /IM *
TASKKILL /S rendszer /U felhasználónév /P jelszó /FI \"IMAGENAME eq note*\"
TASKKILL
Futó folyamat vagy alkalmazás leállítása.
A Windows verziószámát jeleníti meg.

VER
VER
Kiírja a Windows verziószámát.
A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

VOL [meghajtó:]
VOL
Megjeleníti egy kötet címkéjét és sorozatszámát.